Israel mobiliserer imod anerkendelse i FN af palestinensisk stat

Sverige opfattes af Israel som et land, der automatisk vil stemme for oprettelse af en palestinensisk stat.Denne oplysning om Sverige er fremkommet som led i en verdensomfattende mobilisering af israelske diplomater, planlagt af det israelske udenrigsministerium for at prøve at imødegå en afstemning i FN’s generalforsamling til september, hvor et palestinensisk forslag om oprettelse af en palestinensisk stat ventes at ville få overvældende tilslutning.

Det er Israels opfattelse, at en sådan udvikling vil deligitimere Israel og forhindre fredsdrøftelser.

Udenrigsmisteriet henstiller til dets diplomater at kontakte højtstående embedsmænd og politikere i det land, han/hun gør tjeneste, for at fremsige de israelske synspunkter, at prøve at få disse fremført i medierne og at hverve støtte fra lokale jødiske samfund.

Udenrigsministeriets generaldirektør Rafael Barak og hans stab har udsendt hemmeligt klassificerede meddelelser indeholdende en “kampplan” til israelske ambassader, konsulater og andre diplomatiske centre. Hvor seriøst Israel opfatter situationen fremgår af, at ministeriet har aflyst alle diplomaters ferier i september.

– Vores mål er at få et maksimalt antal lande til modsætte sig denne proces i FN, hedder det i Baraks skrivelse – og at dette krænker princippet om, at den eneste vej til at løse konflikten er ved bilaterale forhandlinger.

En kilde i udenrigsministeriet oplyser, at direktivet til de israelske diplomater bl.a. går ud på ikke at opgive noget land “på forhånd”.

I et opfølgnings-direktiv, udstedt af udenrigsministeriets afdelingschef for Vest-Europa. Naor Gilon, opfordres de israelske diplomater til at prøve at få de lande, hvor han/hun tjener, til at modsætte sig forslaget om afstemning om en palestinenisk stat – eller afstå fra at stemme.

Tre grupper lande
Direktivet inddeler EU-lande i tre kategorier:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lande som allerede har udtalt sig imod en ensidig palestinensisk handling. I denne kategori er lande som Italien og Tyskland.

Lande hvis holdning er uklar, især medlemmer af den tidligere øst-blok, som har anerkendt en palestinensisk stat for 23 år siden, i 1988. Disse lande omfatter Den tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Bulgarien.

Den tredje kategori omfatter lande, der tenderer til automatisk at støtte en palestinensisk stat. Blandt disse lande er Sverige, Irland, Belgien og Portugal.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er udenrigsministeriets vurdering, at blot få europæiske lande vil gå sammen med USA og Canada om at stemme imod, mens de fleste asiatiske, afrikanske og sydamerikanske lande vil stemme for.

I højgear
Den israelske kampagne for at prøve at blokere det palestinensisk forslag er nu ved at gå i højgear, idet statsminister Binyamin Netanyahu i de kommende uger vil aflægge to besøg i Øst-Europa. Det første bliver i Rumænien og Bulgarien, derefter Polen og Ungarn.

Polen og Ungarn var blandt de 18 lande (syv af dem fra EU), som stemte med Israel i november 2009 imod Generalforsamlingens resolution om Goldstone-Kommisionens rapport om Israels krig mod Hamas i Gaza-striben.

Rumænien og Bulgarien var to af 15 EU-lande, der afholdt sig fra at stemme (af ialt 44 lande).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ifølge en kilde i det israelske udenrigsministerium prøver Israel at opnå tilsagn fra mindst 60 demokratiske lande om at stemme imod det palestinensiske forslag.