Københavnske kirker målretter deres kommunikation

Københavns Stift vil skærpe kommunikationen, så den i højere grad målrettes de mennesker, der ikke kender kirken i forvejen.
– Folkekirkens medlemstal er faldende, og det faktum gør det ikke mindre afgørende, at vi klart giver mennesker mulighed for at få indblik i, hvem vi er, og hvad mennesker kan finde i kontakten med Folkekirken, siger stiftsrådsmedlem Jens Andersen til kirkenikoebenhavn.dk.
Kommunikationsstrategien forventes klar til august.