Ny teologisk kirkeforskning

Center for Kirkeforskning åbnede den 1. maj på Det Teologiske Fakultet i København.
Formålet med centeret er først og fremmest at tydeliggøre eksisterende forskning og skabe rammer for en styrkelse af denne forskning, fortæller prodekan Kirsten Busch Nielsen.
I det teologiske miljø skelner man skarpt mellem det kirkelige og det teologiske, men det skal ikke afholde forskere fra at udforske konkrete kirkelige områder.
– Forskning kan omhandle alle tænkelige aspekter af menneskelivet. Med kirkeforskningen er det ikke nogle særlige ”kirkelige” metoder… der skal i spil, men derimod konkrete genstandsområder knyttet til folkekirken, udtaler Kirsten Busch Nielsen til kirkenikøbenhavn.dk.