Børn skal lege sig til viden om kristendom med ny katekismus

Min Mini Katekismus henvender sig til minikonfirmander og lægger op til at arbejde med kristendom – ikke fra a til å – men fra top til tå. Krop, sanser og bevægelse har derfor en central plads i undervisningen. Derved kobles leg og læring.
Min Mini Katekismus er fyldt med farverige billeder, så børnene har noget spændende at kigge på.
Men bogen er også fagligt funderet, samtidig med at den stadig er lettilgængelig for både de små og store.
Det er forfatter og teolog Maria Baastrup Jørgensen, der står for det skrevne indhold. Ud over selve elevbogen, så følger der også en undervisningsvejledning med.