Hvad gør man med lukkede folkekirker?

I de seneste 100 år er der blevet nedlagt meget få kirker. Nu overvejes der, om der er kirker, der helt eller delvist skal tages ud af brug.
Kirkeminister Per Stig Møller har derfor besluttet at oprette en arbejdsgruppe, der skal drøfte, hvordan Folkekirken kan håndtere lukning af kirker. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med de lukkede kirker.
Susan