Kristen friskole topper liste

Den netop frigivne skolerangliste giver generel cadeau til kristne skoler.- Vi er ikke stolte, men vi er glade og taknemmelige, og så giver det ny motivation, fortæller skoleleder Ib Mogens Johansen.

Thorkild Bjerregaard er formand for Foreningen for Kristne Friskoler.

Den kristne friskole Gideonskolen, som han har været med til at starte i 1997, ligger nemlig nummer et på den nye rangliste over alle 1500 danske skolers resultater. Gideonskolen har i dag 145 elever og 75 på venteliste. Ib Mogens Johansen ser flere årsager til den fine placering.
– Det kræver både en motiveret elevgruppe, erfarne medarbejdere, og så tror jeg også vores individuelle fokus har meget at siger, forklarer han. Gideonskolen begyndte som en ACE-skole og anvendte Accelerated Christian Learning, som er et individuelt tilpasset læringsmateriale, der giver alle elever mulighed for at studere på deres eget niveau. I dag er skolen ikke længere ACE-bekendende, men benytter sig stadig af metoder til individuel læring.

17 er i top

Det er ikke kun Gideonskolen, som ligger flot på listen. 17 ud af 30 kristne friskoler, som er med i Foreningen for Kristne Friskoler (FKF) har placeret sig i den første fjerdedel af listen, mens kun fire ligger i den nederste fjerdedel. Det er første gang, denne liste udkommer, hvor der er indregnet en social korrektion i tallene. Skolernes karaktergennemsnit er forholdt til elevernes forældres uddannelse, erhverv og indkomst.
FKFs formand Thorkild Bjerregaard er også glad for de fine resultater, og han mener, at hovedårsagen skal findes i trivslen på de kristne friskoler.
– Jeg tror, at årsagen blandt andet skal findes i kombinationen af omsorg for eleverne og det høje faglige niveau. Når eleverne har det godt, har de mere ro til at lære, tror Thorkild Bjerregaard, som samtidig understreger, at det er vigtigt, at de kristne friskoler ikke bare vælger eliteeleverne, men også tager socialt ansvar.

Rangliste med begrænsninger

– Karakterlisten er fin nok, men vi tager den ikke for mere, end den er, understreger Thorkild Bjerregaard og pointerer, at det er vigtigt, at den enkelte elev klarer sig godt i forhold til egne evner og ikke i forhold til andre.
Ranglisten over danske skoler bliver generelt kritiseret for at forsøge at gå ud over, hvad statistik egentlig formår, ved at sammensætte de flygtige eksamenskarakter med overfladiske sociale vurderinger af forældrene.