Udfordringens porto-problemer tages op i artikel i Berlingske

Post Danmark har sat priserne for distribution af magasiner i vejret, så de små blade får sværere ved at få det til at løbe rundt. For Udfordringen betyder det en ekstraudgift på 170.000 kroner.Udfordringen har før skrevet om, at Post Danmarks nye priser for distibution får store konsekvenser for de små blade. Udfordringen har fx måtte fyre en medarbejder for at få økonomien til at hænge sammen. For nylig tog et af landets største dagblade problemstillingen op.Det ikke er ovre, før den fede dame har sunget, hedder det sig i et ordsporg. I Berlingskes artikel fra den 2. august fremgår det da også tydeligt, at selvom Post Danmark allerede har indført sine prisstigninger, så er det slet ikke enden på sagen. Den fede dame er end ikke begyndt at varme op – så at sige.
Berlingske skriver blandt andet, at flere partier på Christiansborg har syn for sagen, og at Socialdemokraterne og De Radikale vil tage problemstillingen op i forligskredsen bag postforliget, mens DF og Venstre vil overlade det til Post Danmark og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at fastsætte priserne for postomdelingen af de små blade.
At Christiansborg-politikerne har fat i sagen, får ikke Udfordringens redaktør, Henri Nissen, til at være ovenud optimistisk.
– Man kan jo frygte, at det kommer til at trække ud med at finde en løsning – hvis de overhovedet finder en, siger han og tilføjer:
– Prisstigningerne er jo et problem nu og her, og vi har allerede følt konsekvenserne af det.