250 kirkefolk mindedes 11. september

På 10 års-dagen holdt Haderslev en fælles kirkedag -og besøgte bl.a. den lokale moské.Terrorangrebet på Twin Towers i USA har ændret verden markant. Vi lever i en verden af frygt og har ikke tillid til andre, især folk med anden etnisk baggrund. Haderslev Kirkedag tog dette emne op.

Bandet MEPO bestod af (fra venstre) Bilal Irshed fra Nazareth, Anders Singh Vesterdahl, soam er dansk/indisk og Henrik Goldschmidt som dansk/jødisk. De havde alle hver deres instrument. Bilals guitar kaldes en Oud.

– Formålet med arrangementet er både at få et hyggeligt samvær med hinanden og føre videre, hvordan 11. september har ændret verden, siger Benedikte Pedersen. Hun er præst i Gl. Haderslev kirke og har i samarbejde med tre andre kirker i Haderslev stået for Haderslev Kirkedag.
Arrangementet gik i gang kl. 10 med en gudstjeneste ved Kirsten Münster, folkekirken, og Erik Dencker Andersen, Missionsfiorbundet. Der var fælles frokost i Latinskolen efterfulgt af en festlig koncert med bandet Middle East Peace Orchestra (MEPO). Kl. 14.00 stod fire personer frem på scenen og fortalte, hvordan 11. september har påvirket dem. Efter kaffen trak konsulent Mogens Mogensen linjerne op siden 11. september 2001 og beskrev, hvad det har gjort ved os.
Siden USA blev udsat for en af verdens største katastrofer, er den vestlige verden blevet meget mistroisk, især overfor muslimer. Medierne skræmmer og advarer os om fundamentalistiske muslimer. Det er i det personlige møde med muslimer, at vi danner relationer og dermed får tillid til dem. Vi skal derfor gøre os umage for at lære at bygge relationer til dem, for det er langt fra alle muslimer, der er terrorister, sagde han.
Kirkedagen sluttede med et besøg i Haderslevs moské, hvor den lokale imam fortalte. Formålet med kirkedagen var bl.a. at bygge bro mellem kristne og muslimer.
Susan