Kirkepiloter er klar til at forny kirken

Omkring 100 unge har siden 2004 gennemgået en såkaldt ”kirkepilot-uddannelse” gennem SUK, der er Samtaleforum mellem Unge og Kirken.
Nu vil de ud i sogne og arrangere rockgudstjenester, håndboldgudstjenester, natkirker, cafeer og meget andet.
En kirkepilot er en ung, der har gennemgået dels en projektlederuddannelse og dels en gennemgang af relevant viden om kirken. Han eller hun har lært om gudstjenestens liturgi, den geografiske struktur i Folkekirken osv.
Et nyt kirkepilotkursus starter den 28. oktober.