Miriam fik en smag af vækkelse i Californien

300 unge fra hele verden brugte en uge på teltmøder og evangelisation i Orange County i Californien. Det selvsamme område som for 40 år siden satte gang i Jesus-vækkelsen.Miriam Steiner er tilbage på Hawaii, hvor hun netop er startet som medarbejder på en DTS – Youth With A Missions discipeltræningsskole. Men hun taler stadig om sommerens fremstød i Californien.

Miriam Steiner (th.) sammen med tre andre piger fra fremstødet i Californien. Miriam er 21 år, kommer fra Hillerød og rejste i juli til Hawaii for at arbjede på YWAMs Universitetscenter.

– Gud er ved at gøre noget stort i Orange County! I den tid vi var der, så vi mellem 100-200 mennesker komme til tro. Vi så mange mennesker blive helbredt, og det var tydeligt at mærke, hvordan Guds kærlighed er i Orange County, fortæller Miriam begejstret.
Miriam deltog i juli på et fem ugers ledertræningsseminar på Hawaii. Det var en forberedelse til at være medarbejder på DTS’en. Men seminaret Circut Riders viste sig at være noget anderledes, end Miriam havde forventet.
– Circut Riders var ikke et ledelsesseminar, som jeg havde regnet med. Men jeg blev overrasket på en positiv måde, husker hun. Seminaret handlede nemlig om evangelisation.
De oprindelige Circuit Riders var unge mænd, der solgte alt, de havde og rejste gennem USA for at bringe vækkelse. Seminaret var inspireret af disse unge mænd. Ledelsen bag seminaret havde et ønske om at se vækkelse og Guds kærlighed spredt i USA og resten af verden.

En del af undervisningen var fokuseret på, at det at fortælle evangeliet ikke er så kompliceret, som man ofte gør det til. Det blev pointeret, at Helligånden vil vejlede og hjælpe i den givne situation.
– Jeg oplevede, at Jesus satte mig fri til at fortælle om ham. Han viste mig, at han lever inde i mig, og han har givet mig noget at sige, fortæller Miriam og fortsætter:
– Jeg lærte manden Jesus at kende på en helt ny måde. Jeg ved, han elsker mig lige meget hvad, at han er den, han siger, han er, og at jeg skal være sammen med ham for evigt!

Afsted til Orange County

Sammen med andre deltagere på seminaret rejste Miriam til Orange County i Californien. I samarbjede med et team fra YWAM Denver skulle de i en uge holde teltmøder og evangelisere rundt omkring i byen og på stranden.
Et af de første mirakler, teamet havde brug for, var tilladelsen til at holde teltmøder. En af de lokale præster blev bedt om hjælp til at skaffe et telt blot fire uger før, teamet kom til byen. Byens regulativer gjorde det tilsyneladende umuligt på så kort tid. At det alligevel lykkedes, forstærkede blot de lokale kirker i, at dette fremstød var noget, Gud havde gang i.

– Hver aften holdt vi møder for alle, vi havde mødt, og for dem, der kom i kirkerne i området. Telte var sat op ved siden af et Hilton hotel og koster normalt 10.000 dollars at leje per aften. Men ved Guds godhed fik vi lov til at leje dem for kun 400 dollars per aften, fortæller Miriam.
Hver dag inden mødet samledes teamet og bad for aftenen. Folk begyndte at komme, og teltet blev hver aften fuldstændig fyldt. Efter en tid med lovsang var der en eller flere, der prædikede. Hver prædiken endte med, at folk fik mulighed for at komme op foran og tage imod Jesus som deres frelser.

Folk var åbne

For deltagerne på teamet føltes det, som om Helligånden havde forberedt folks hjerter. De oplevede frihed til at være meget mere frimodige i måden at præsentere evangeliet end så ofte før. For Miriam blev det til mange gode anledninger for at bruge det tillærte fra seminaret.
– De fleste af dagene var jeg nede ved havnen. Vi gik rundt to og to sammen, bad og lod derefter Gud vise os, hvem vi skulle snakke med. En del af det, vi gjorde, var også at dele invitationer ud til aftenmøderne. Det var en god måde at åbne samtaler med folk på. Mange af dem, jeg talte med, fortalte jeg bare, at Gud elskede dem. Andre fik jeg lov at bede for, og nogle blev helbredt, fortæller Miriam og fortsætter:
– For at komme rundt i byen tog vi bussen, og det var jo en oplagt mulighed for at snakke med folk. En af de første dage sad jeg ved siden af en mexicansk dame. Jeg begyndte at snakke lidt med hende og fandt ud af, at hun havde et dårligt ben. Jeg spurgte, om jeg måtte bede for hende. Bagefter lyste hendes ansigt op, og hun sagde, at smerten i hendes ben var gået væk.

Et af de andre teams havde fået lov til at bede for en dame, der havde kræft. Hun havde kræft i benet og havde derfor meget smerte i benet. Ham som bad for hende kunne mærke, hvordan der var noget i hendes ben, der ændrede sig, og al smerten forsvandt. Hun blev helbredt fra kræft.
Men der er ikke ”kun” historier om helbredelser fra gaderne i Orange County. Flere af teamdeltagerne oplevede, at mennesker var parate til at give deres liv til Jesus – lige på stedet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:’Det er Gud, der gør det’

For de lokale kirker har fremstødet været både trosstyrkende og til stor opmuntring. En af præsterne, Bill Welsh, talte til teamet en af de første dage og takkede dem for at være kommet.
– Vi har denne fornemmelse af, at det er Gud, der gør det her og ikke mennekser. Det føltes som det ”Jesus-Movement”, der var her for 40 år siden. Det her er ikke organiseret at mennesker, men ledt af Helligånden. Det er Gud, som tager sig af detaljerne, lød det fra Welsh.
Lisbeth