Åndeligt magtmisbrug

Den 5. november fortæller forkynderen Henrik Csizmadia fra Thisted om åndeligt magtmisbrug i København.
Han har fået øjnene op for dette problem, som er mere udbredt, end man tror. Han har bl.a. haft mange sjælesorgssamtaler med kristne, der er blevet skadet af kristne lederes kontrol og magtmisbrug.
Seminaret hedder ”Lad mit folk gå” og har undertitlen ”Nikolaitternes lære og gerninger”. Titlen indikerer, at Gud siger til kristne ledere, der styrer og kontrollerer hans folk på en forkert måde, skal lade sit folk gå fri – det er Guds folk – ikke lederenes folk. ”Nikolait” betyder ”magt over lægfolket” og har eksisteret lige siden kirkens tidlige historie. Der vil på seminaret blive set på de faresignaler, der kommer af kontrol og magtmisbrug i kirker og kristne organisationer.
Susan