Fra provst til domprovst

Provst Niels Christian Kobbelgaard, Sunds, er pr. 1. oktober 2011 udnævnt til domprovst i Aalborg Stift.
Til Aalborg Stifts hjemmeside fortæller Niels Christian Kobbelgaard om sig selv:
Jeg er 55 år gammel og har været sognepræst i Sunds sogn, Herning Nordre provsti, i godt 14 år, provst de sidste små 5 år.
Jeg stammer fra Skjern, er gift med Birgit, som er hjemmesygeplejerske, og har 3 børn. De to ældste (ingeniør og sygeplejerske) har studeret i Aalborg, så vi kender lidt til byen. Den yngste studerer teologi i Århus.
Jeg glæder mig meget til de udfordringer, der ligger i domprovsteembedet, hvor jeg får lov til både at arbejde på sogneplan som sognepræst, på provstiplan som provst og på stiftsplan som domprovst. Folkekirken lever på alle tre niveauer, og udfordringen ligger i at få dem til at spille godt sammen til glæde for livet i menighederne.