Ny uddannelse i ledelse og omsorg

Center for Diakoni og Ledelse udbyder ny kompetencegivende diplomuddannelse.En ny banebrydende, kompetencegivende uddannelse sætter styrket fokus på ledelse af ansatte og frivillige i diakonale, sociale og kirkelige organisationer.

Connie Yilmaz Jantzen er leder af den nye uddannelse på Filadelfia i Dianalund.

Uddannelsen lanceres af Center for Diakoni og Ledelse – det tidligere Institut for Diakoni og Sjælesorg på Filadelfia i Dianalund.

Mere velfærd – færre penge

Institutioner, væresteder og sociale organisationer er i disse år udfordret i at give tilbud til mennesker med særlige behov. Øgede krav om mere velfærd for færre penge – og dokumentation for at indsatsen virker – tynger bl.a. kirkelige og frivillige organisationer. Den udfordring tager Center for Diakoni og Ledelse op:
– Den nye uddannelse er målrettet mennesker med ledelsesopgaver på institutioner, i organisationer og andre steder, hvor frivillige og ansatte er engagerede. Uddannelsen er også for alle, der vil dygtiggøre sig i ledelse og omsorgsarbejde med udgangspunkt i en medmenneskelig etik og et kristent menneskesyn, fortæller leder af uddannelsen Connie Yilmaz Jantzen, der har flere års erfaring i uddannelse af frivillige og ansatte fra NGO-organisationer.

Biskop anbefaler

Den nye uddannelse får opbakning af biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde:
– I et velfærdssamfund, som i disse år er udfordret – hvor antallet af fattige stiger, og ensomheden er et problem for mange – er det vigtigt at kunne trække på samme hammel. Derfor hilser jeg dette initiativ varmt velkommen.
Center for Diakoni og Ledelse hed før Institut for Diakoni og Sjælesorg. Navneskiftet signalerer behovet for at uddanne ledere til omsorg:
– I vores tid måles mennesker i stigende grad på, hvad de præsterer og udretter. Det udfordrer de diakonale værdier, hvor et menneske er noget værd i kraft af, at det er skabt. Der er derfor brug for at uddanne og udvikle de ledere, som i dagligdagen skal skabe balance mellem de diakonale værdier og kravet om effekt og resultater.
Den nye uddannelse er et treårigt deltidsstudium, der i sidste ende giver diplomgrad i ledelse, svarende til 60 ECTS point. Gennemfører man hele uddannelsen, kan man som deltager vælge at lade sig indvie som diakon. Uddannelsen bliver udbudt i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi KEA.
/sl