På kursus i kirkevækst

I Karlslunde Strandkirke satte et lederkursus fokus på identitet, kærlighed og hjertevarme.For kristne ledere er formålet med personlig udvikling først og fremmest at komme tættere på Jesus og Gud; at leve i overensstemmelse med sit kald.

Britta Højgaard satte fokus på åndelige discipliner, da unge og ældre med ledelses-potentiale mødtes til et Ledere i vækst-kursus i Strandkirken.

Sådan var budskabet på kurset for ”Ledere i Vækst” i Karlslunde Strandkirke.
– I aften handler det om vor egen identitet og vor identitet i Gud. Det handler om at blive klogere på jer selv, blive bedre ressourcer for kirken, for naboer… indledte Gina Jørgensen, der er en af teamlederne på en ny runde af Ledere i vækst-kurset.
Hun forklarede, at det er vigtigt også at arbejde med de mindre pæne sider, der blokerer for at leve et liv i overensstemmelse med Jesus. Og at stå imod ydre pres for holde fast i det centrale. Deltagerne opfordredes til at se på alt det, som ingen ellers ser.

Fokus på hjertevarme og kærlighed

For en kristen leder har kærlighed og hjertevarme højeste prioritet.
– En leder, som er blevet kold i sit hjerte, er en kedelig fyr.. Men at være leder er ikke at opfylde alle andres behov…Vi har alle fejl og er forskellige; jeg er mig og ikke en kopi af en anden…
– Gud har kaldet dig til at være en festorginal drevet af Guds nåde, sagde præsten Jesper Oehlenschläger.
På kurset sættes bl.a. fokus på, hvordan man kan opleve nådens liv i hverdagen.
Præsten fortalte om Sorgens Cyklus:
– Vi præsterer en hel masse for at forsyne os selv med identitet. Og vores følelser er betinget af, hvad vi udretter. Så vi maser på. Vi er drevet til at udrette mere for at gøre os selv acceptable for andre og for os selv.
– Men følelsen af accept er midlertidig og skrøbelig, så vi gentager – for vi bliver narkomaner af ros, forklarede han.
Nådens Cyklus har derimod nøgleord som accept, ubetinget nåde, tillid til at Gud giver os, hvad vi har brug for, følelser af betydning, frugtbarhed – kærlig og lydig tjeneste.
– Spørgsmålet om vores identitet som kristne er hele tiden på spil. Hvis vi ikke får fat i det, så vælter vi. Mit ønske for i aften er, at vi går hjem med en stille hvisken i vore hjerter: Jeg er Guds udvalgte barn, sagde han.
Præsten anbefalede på det varmeste deltagerne at læse ”På vegne af Jesus” af Henri Nouwen. Om hjertets enkle vej. En bog han selv læser ”mindst en gang om året”.

Se fremad!

Britta Højgaard, som selv deltog på lederkurset i foråret, er nu med som underviser. Hun talte om de åndelige discipliner og opfordrede deltagerne til et åndeligt eftersyn.
– Men kig fremad. Lad være med at trætte dig selv med det, du ikke har gjort, sagde hun og understregede, at formålet med at se tilbage er at se, hvordan har man har haft det og reflektere over, hvad man gerne fremover vil blive bedre til.
Aftenen startede og sluttede med lovsang, og der var også bøn undervejs. En hyggelig og afslappet aften, der lagde fint op til et forløb med mulighed for fordybelse og vækst.
Et team på fire står for undervisningen. Deltagerne har hver især fået en mentor, som de kan mødes med efter behov – dog mindst én gang mellem hver undervisning ca. en gang om måneden indtil juni 2012.

Udover forelæsninger er der bl.a. gruppearbejde, lektier og masser af inspiration til veje mod videre udvikling. Udbyttet er i høj grad op til den enkelte.