Jesus og Israel hører sammen

Dansk-Jødisk venskab har netop holdt stævne med temaet: Jesus og Israel.
– Navnene Jesus og Israel hører uløseligt sammen, sagde Eva Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab, i en fremragende undervisning ved Dansk-Jødisk Venskabs efterårsstævne i København den 5. november.

Eva Møenbak var en af de mange interessante undervisere på stævnet.

– Israels Gud åbenbarede sig i et menneske, i jøden Jesus, der deltog i synagogens samlinger, de jødiske fester, de jødiske bønner, sagde hun videre om Jesus Messias.
– Frelsen er fra jøderne, og hele Israel skal frelses.
Det var en suveræn god undervisning, gennemtænkt og velunderbygget med bibelcitater.

Trøst mit folk

I eftermiddagens anden sektion kunne man høre Cecilie Longfield, der sammen med sin mand, Jeremy, er Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem, og Linda Møller, som tidligere var repræsentanten i Jerusalem og nu er rejsesekretær herhjemme. De fortalte om Dansk-Jødisk Venskabs facetterede arbejde i Israel og i Danmark.
Man er på flere måder dybt involveret i socialt arbejde ud fra devisen ”Trøst ja trøst mit folk”, hentet fra Esajas 40:1. Man yder hjælp til fattige jøder gennem Ahavat Kol Israel og støtter Orr Shalom, en non-profit organisation, der har været i drift i Israel siden 1980.
Orr Shalom tilbyder en bred vifte af rammer for børn og unge i risikogrupper (fra alle samfundslag), de tager sig af børn, der er blevet fjernet fra deres hjem af de sociale myndigheder, fordi de blev forladt, misbrugt eller alvorligt forsømt. Børn, der lever på gaden, børn, der er droppet ud af andre formelle rammer, børn, der møder op på krisecentre for børn i risikogruppen, og børn, der for nylig er blevet fjernet fra et voldeligt og destruktivt miljø – kan alle finde et varmt hjem med Orr Shalom.

Træplantning

Organisationen tager sig i øjeblikket af omkring 1.300 børn og unge i risikogruppen i alderen 0 til 18+ år.
Her er Dansk-Jødisk Venskab med til at gøre det muligt at hjælpe de mange børn og unge. I tilknytning til Orr Shalom har man startet Projekt Edens Have, hvor man hjælper med at sætte haverne i stand i de enkelte familiehuse.
Gennem KKL er Dansk-Jødisk Venskab med i en række træplantningsprojekter til gavn for landet. Og på forskellige måder rækker man ud til andre, der har brug for det, bl.a. holocaustofre.

Lovsangshøjdepunkt

Det store højdepunkt på stævnet var aftenens lovsangs-, tilbedelses- og forbønsfest for Jesus og Israel, hvor Jeremy Longfield med band spillede og sang for til messiansk og israelsk inspirerede lovsange på hebraisk og engelsk, blandet med dejlige danske lovsange. Og så blev der bedt for Jerusalems Fred, Aliyah, jøders hjemvenden til Israel, Israels sikkerhed og Israels frelse. Forbønnen blev underbygget af en del skriftsteder. Det var en meget stærk aften, hvor man oplevede Guds Ånd virke på en ganske særlig måde.