Lille kirke – hvad nu?

”Lille kirke – hvad nu?” er titlen på en ung debataften på menighedsfakultetet (MF) fredag den 25. november.
Folkekirken er i opbrud. Sammenholdet trues af bibelkritisk teologi og praksis, herunder aktuelt udsigten til indførelse af officielt ritual for vielse og velsignelse af homofile par. Det får mange kristne til at overveje deres kirketilhørsforhold. Skal man forblive i folkekirkens sognestruktur med dens brede kontaktflade med befolkningen? Eller er valgmenigheder eller frimenigheder vejen frem, så man kan blive mere fri af en kirke, der bevæger sig længere og længere væk fra sit eget grundlag?
Lektor i kirkehistorie Kurt Larsen og ph.d.-studerende og tidligere præst i Bykirken Andreas Østerlund Nielsen holder hvert deres oplæg, hvorefter der er debat. Spotlights, som er navnet på MF’s debataftner, rummer tillige en hyggelig café, hvor man kan snakke videre, nyde fællesskabet med andre unge og hænge ud.