Hvordan bevarer vi vores tro?

Mange kristne har allerede mistet troen i vort afkristnede samfund. Det sker ikke brat, men snigende. Vi påvirkes dagligt af den verdslige kultur. Vi bliver præget af ikke-kristen tankegang. Det ”normale” er ofte det modsatte af, hvad vi som kristne tror på.
Mange forsøger blot at tilpasse sig. I starten virker det fornuftigt, men efterhånden mister man det, man selv troede på. Pludselig står man på den forkerte side.
Paulus siger netop: ”Tilpas jer IKKE denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres ånd”.Gennem fornyelse bevarer du troen.
Når et menneske bliver troende, sker der en tydelig fornyelse af sindet. Vaner ændres. Sproget renses. Holdninger forædles. Og fornyelsen sker ikke blot, fordi de har fået nye venner; den kommer nemlig indefra.
Jesus siger, at den som drikker hans vand (dvs. Helligånden) får ligesom en kilde indeni. Og det fører til evigt liv.
Hos mange kristne er kilden desværre stoppet til af ligegyldighed, kompromisser og uopgjort synd.
Adventstiden er en god anledning til at få åbnet kilden. Prædiken-teksterne handler om Jesu genkomst. De minder os om, at det vi ser ske i samfundet ikke er tilfældigt, men passer sammen med Bibelens forudsigelser. Vi må se i øjnene, at vi er på vej mod afslutningen. Jesus kommer snart og verden går sin dommedag i møde.
Så bliver alt det, som ”verden” mener, ikke så vigtigt. Det afgørende bliver, om Gud accepterer os. Om vi skal dømmes sammen med verden, eller går ind til det evige liv og den nye jord, som Bibelen fortæller så skønt om.
Derfor er det så afgørende, at vi som kristne er ”født på ny”, som Jesus siger til Nikodemus. At vi har olie (igen et symbol på Helligånden) på lamperne, ligesom de kloge brudepiger, der forventede brudgommen.
Helligånden er jo ikke et ekstra krydderi, som man kan vælge. Nej, uden denne åbne, flydende kilde i os, mister vi troen…! Ikke på én gang, men gennem livet, og næste generation kan ikke overtage noget, der er halvdødt. De må også fødes på ny.
Teologiske og traditionelle opfattelser siger noget andet. Men læs Ny Testamente igen, og se, hvor klart det hele er beskrevet.

Af redaktør Henri Nissen