Voldsramte kvinder kan bruge City Kirken

Ny café i frikirke i Taastrup fungerer som fristed – og tilbyder støtte til at komme videre.
Kvinder, der har været eller er voldsramte, har nu fået et fristed i City Kirkens lokaler på Ahornvej i Taastrup.

Sanne Graffe og Claus Mester-Christensen samarbejder nu om at hjælpe voldsramte kvinder.
i Taastrup

Sanne Cellina Helena Graffe, som selv engang har været udsat fra vold fra en tidligere kæreste, er initiativtager og projektansvarlig. Hun stiftede i 2009 Landsforeningen for Voldsramte Kvinder.
– Caféens målgruppe er voldsramte kvinder og børn, der har behov for omsorg, ro og tryghed. Den skal fungere som café og værested. Kvinderne kan komme med eller uden børn og få et måltid mad, møde andre kvinder i en lignende situation og skabe et netværk, de kan trække på, når hverdagens problemer hober sig op, siger Sanne Graffe, der snart er færdig med en HR-Coach uddannelse i NLP-Huset i Valby.

Et fristed

City Kirken står for den administrative bogføring og frivillige medarbejdere i caféen – og vil være med til at arrangere relevante foredrag.
– Sanne kontaktede mig i juni for at høre, om City Kirken ville samarbejde om en café for voldsramte kvinder og børn.Vi syntes, det var en god idé, så det ville vi gerne, fortæller præsten Claus Mester-Christensen.
Han understreger, at det ikke er et krisecenter, man kan flygte til.
– Det er et fristed, hvor man kan hente kraft og inspiration til at få gjort noget ved sin situation – til at komme videre…oven på igen.
– Foreløbig er der åbent hver tirsdag eftermiddag og aften, men det er meningen, at det kan udvides i takt med, at der kommer flere brugere, frivillige hjælpere, og vi får flere erfaringer. Og kan vi finde nogle penge til at hjælpe projektet med, så gør vi også gerne det, siger præsten.

Ingen bliver presset

Han understreger også, at det ikke er et kirkeprojekt, men et hjælpeprojekt i kirken.
– Det primære formål er at hjælpe mennesker i en svær situation. Vi vil først og fremmest gerne være en tryg base for en stund – for kvinderne og deres børn.
– Vi har jo masser at byde ind med – sunde familier og Guds kraft. Vi vil selvfølgelig gerne bede for dem i det omfang, de selv ønsker det, men vi er ikke missionske – ingen bliver presset eller opfordret til det.
– Jeg er sikker på, at nogle af kvinderne bliver inspireret til at gøre sig overvejelser om tro, men måske først når de får overskud igen. Det ville jo være dejligt, hvis bare en enkelt af dem senere gerne vil ind i kirkens fællesskab, siger Claus Mester-Christensen.
Sanne Graffe, som leder projektet, vil med caféen gerne gøre opmærksom på, at vi har et fælles ansvar over for vore medmennesker:
– Voldsramte kvinder og børn føler sig ofte alene med deres tanker, følelser og oplevelser. Derfor har de behov for andre at tale med. Det er vigtigt, at de oplever at blive mødt med forståelse, rummelighed og med et ønske om at skabe bedre vilkår for dem.

Forebyggende arbejde

– Caféen inddrager de frivillige i arbejdet med at lave mad og i forskellige aktiviteter. De skal også være med til at udføre forebyggende arbejde over for børn og unge, som er truet af kriminalitet. Børn af voldsramte har nemlig en større risiko for selv at ende som ofre eller voldsudøvere. 
– Vi vil desuden gerne være med til at forebygge mobning, chikane og vold…og gøre op med det tabu og den frygt, der fortsat er på området, siger hun.
Kvinderne kan også få rådgivning om sundere livsførelse og støtte på anden vis. For eksempel har en del voldsramte kvinder ikke råd til at gå til frisør – derfor arrangeres en klippedag, så de får ordnet hår inden jul.

77 om dagen

– Der er ca. 28.000 kvinder om året, som er udsat for partnervold. Det svarer til, at der dagligt er ca. 77 kvinder, der udsættes for vold fra deres mand eller kæreste – og at ca. 144 børn er vidner til vold, oplyser hun.
Det ønsker hun at være med til at lave om på.
Kvinderne mødes i kirkens lokaler på Ahornvej 3 – hvorimod City Kirkens gudstjenester foregår i Kulturcentret i Taastrup.