Den kristne æra i Mellemøsten er nu ved at være slut

“Den islamiske tiger fortærer nu det kristne lam” – sådan skriver den italienske journalist Giulio Meotti i Milano-dagbladet “Il Goglio” i en spektakulær artikel, hvis grundtanke er: “Den kristne æra i Mellemøsten er ved at være slut”.- Velkommen til det kristenfrie Mellemøsten, skriver han indledningsvis og citerer hermed formanden for den amerikanske Kommission for international religiøs Frihed, Leonard Leo.

Leo udtaler videre, skriver Meotti:

– Kristendommen er hurtigt ved at høre fortiden til. Arabisk kristendom er næsten udslukt overalt. Kristendom i Irak vil kunne være udryddet i vores levetid, delvis som følge af tilbagetrækningen af de ameriklanske tropper.

Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af “Minority Rights Group International” er henved 900.000 kristne flygtet fra dette land siden 2003.

Også ærkebiskoppen af Bagdad, Benjamin Sleiman, har talt om udslettelsen af kristendom i Mellemøsten.

Fra Egypten
– I Egypten har omkring 100.000 kristne forladt landet efter Hosni Mubaraks fald, hedder det videre i Meottis artikel Den egyptiske “Menneskerettigheds Union” har fordømt denne “masse-exodus”. I denne uge har egyptiske myndigheder arresteret en koptisk-kristen student ved navn Gamal Massoud og anklaget ham for at have opsat en tegning af islams profet på “Facebook”, hvilket gav stødet til to dages vold i det sydlige Egypten, samtidig med at muslimer angreb Massouds hjem med råbet “Allahu akbar” (“Gud er stor”).

– I Syrien, skriver den italienske journalist, støtter kristne ledere Bashar Assads blodbad, idet de frygter en islamisk overtagelse af “Det muslimske Broderskab”. Libanons katolske patriark, Bechara Rai, har velsignet Assad som “reformator”, mens den græsk-ortodokse biskop, Louqa al-Khouri, har organiseret økumeniske forestillinger for at vise sin støtte til regimet.

– For første gang i Syriens historie er den nuværende forsvarsminister, Dawud Rajha, kristen. Dette er ikke noget tegn på magt, men snarere på desperation. Den syriske sheik, Adnan al-Aror, som er blevet den religiøse røst i opstanden mod Assad, opfordrer sine tilhængere til “at flå, hakke og fodre” kødet af kristne støtter af regimet og kaste det for hundene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Libanon, Gaza og Betlehem
Artiklen fortsætter:

– De syriske marionetter i Libanon har anført en terrorkampagne mod Libanons kristne, begyndende i 2005. Kristne politikere og journalister blev snigmyrdet og bomber sprængt i kristne områder.

– I Gaza er de tilbageblevne 3000 kristne blevet underkastet forfølgelse og død.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvert år forlader omkring 1000 kristne palestinensere Betlehem. I en nylig julefestlighed, der havde Fatah-bevægelsen som vært, appellerede et medlem af dens centralkomite, Mohammad Shtayyeh “til de kristne om at forblive i landet”.

Arafat
– Udryddelsesprocessen begyndte kort efter, at Yasser Arafat havde taget kontrol over Den palestrinensiske Myndighed (PA). Kristne steder og kirkegårde blev vanhelligede af muslimer. Slogans som “Islamd vil vinde” og “Først lørdagsfolkene derefter søndagsfolkene” blev malet på husmure, og PLO-flag blev hængt over Jesus-kors.

– Nu da den nasseristiske blanding af socialisme og verdslighed er overgået af det islamske vrangbillede af “arabisk vår”, er de kristne ved at forsvinde fra deres vugge.

– Kristne betaler for det anti-israelske eftergivenheds-valg: De fodrer den islamiske krokodille i det håb, at den vil fortære dem sidst. Mange præster i de anti-zionistiske regimer i “Den frugtbare Halvmåne” (landene i det østlige Middelhav. red.) var kristne. For eksempel Iraks tidligere vicestatsminister, Tariq Aziz, og medstifteren af af Ba’ath-partiet, Michel Aflag, der spillede en afgørende rolle i både Iraks og Syriens historie.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Meottis artikel slutter:

– Kristne som George Habash og Nayef Hawatmeh opstod som de mest effektive terroristledere. Det er også overhovedet over den koptiske kirke, pave Shenouda III, en indædt antisemitisk skikkelse. Samtidig er general Michel Aouns og Sleiman Frangiehs kristne bevægelser allierede med Hisbollah. Og kristne har været medlemmer af lokale råd under Hamas.

Sådan beskriver journalist Meotti situationen for de kristne idag i dette område.

Stof til eftertanke.