Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Ønsker min dreng bliver rask

Kære Orla Lindskov
Der er en beretning i Det Ny Testamente, som optager mig meget. Det er beretningen om den epileptiske dreng, som vi kan læse i Markus-evangeliet kap. 9, 14-29.
Jeg er selv mor til en epileptisk dreng, og mit største ønske er selvfølgelig, at min dreng må blive rask. Det man læser i denne bibelske beretning er, at ved synet af Jesus slider dæmonen stærkt i drengen, så drengen falder om på jorden, vælter rundt og fråder.
Jesus spørger faderen ud om drengens sygdom og får til svar, at han har været besat fra barndommen af. Tit har dæmonen kastet ham i både ild og vand for at tage livet af ham. Herefter uddriver Jesus dæmonen.
Jeg vil nu gerne spørge dig, Orla Lindskov, hvordan skal man se på epilepsi? Er det en form for besættelse? Eller er det en ”normal” sygdom?
Man medicinerer jo dem, der har sygdommen.
Har du nogen erfaring med den sygdom? Tror du evt. en salvedug vil kunne hjælpe min dreng?
Venlig hilsen
En mor til en syg dreng

Svar 1:

Alt er muligt i troens verden

Kære mor til en syg dreng
Ud fra min dybeste medfølelse med dig og din dreng vil jeg gerne sige, at jeg håber inderligt, en salvedug ville kunne hjælpe din dreng på en eller anden god måde. Dog må jeg sige, at jeg endnu ikke har hørt om epileptikere, der er blevet helbredt ved salveduge.
Jeg har dog oplevet helbredelse af epileptikere nogle gange ved forbøn på møder. Forbøn med håndspålæggelse. De, som er blevet helbredt, har siden fortalt mig, at anfaldene er ophørt, og de er blevet medicinfri. Som før omtalt har jeg endnu ikke hørt, at det er sket gennem salveduge. Men alt er jo muligt i troens verden.
Den bibeltekst, du referer til, er en beskrivelse af Jesu sidste dæmon-uddrivelse. Herefter domineres Jesu tjeneste ikke længere af åben kamp med dæmonerne. Jesus koncentrerer sig nu mere om vejledningen af disciplene.
Om den bibeltekst, du nævner, kan jeg kun sige, at man traditionelt har tydet drengens adfærd som et voldsomt anfald af epilepsi, og at hans helbredelse afhang af, om Jesu ord: – ”Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham! ” – kom til at gå i opfyldelse.
Her i dette tilfælde er der i beretningen ingen tvivl om, at Jesus står overfor en dæmon-besættelse. Men i beskrivelsen af helbredelsen hos Mattæus kap. 17, vers 15 bruges også betegnelsen ”månesyge.”
Denne sygdom skyldtes forstyrrelser i nervesystemet og kunne vise sig ved en søvnlignende tilstand med åbne øjne. Betegnelsen ”månesyge” skyldtes den opfattelse, at månen havde indflydelse på sygdomme. Der skulle altså være en sammenhæng mellem månens faser og sygdommen. Men den egentlige årsag kendte man ikke.
I Mattæus kap. 17 kaldes den epilepsi-lignende tilstand både sygdom og dæmon-besættelse. Er epilepsi så enten det ene eller det andet?
Efter min mening kan man ikke sige, at epilepsi altid er et spørgsmål om dæmonbesættelse. Jeg vil heller ikke sige, at det aldrig er det.
Man er nødt til at stå ansigt til ansigt med den epileptisk syge, for ved Helligåndens hjælp at kunne bedømme om der er dæmoner på spil.
Med hensyn til dæmoner: – Bibelen beskriver helt klart mennesket og dets verden som en kampplads mellem to modsat rettede magter.
På den ene side Gud med sin englehær. På den anden side Satan med hans dæmoner, som uden tilladelse er trængt ind i menneskenes verden for at gøre sig til herre over den. Dette sker bl.a. ved, at Satan lader sine dæmoner besætte mennesker for at ødelægge, tilintetgøre og ikke mindst for at skræmme dem.
Jeg har også her i Danmark mødt mennesker, som var dæmon-besatte, selv om det ikke er sket ret ofte. Jeg har haft denne uhyggelige virkelighed tæt på i min tjeneste. Så jeg ved, fænomenet eksisterer. Også i Japan har jeg mødt fænomenet flere gange.
Men helt galt kan det gå, hvis man over-dæmoniserer det åndelige rum ved fx at påstå, at alle epileptikere er dæmonbesatte, og at alle psykisk syge er det. Påstår man det, synes jeg, at man begår uret mod mange syge mennesker.
Lige så problematisk er det for mig, hvis man påstår, at talen om dæmoner blot er noget gammeldags ævl og overtro, for derved begynder man at benægte den bibelske virkelighed.
Men venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen du sendte til mig. Jeg føler, at det var Gud selv, der sendte mig salvedugen.
På det tidspunkt var salvedugen næsten også det eneste, der kunne trænge ind i min bevidsthed, så formørket var jeg af modgang. Men jeg kom til at opleve et herligt mirakel. Og det takker jeg Gud for.
På grund af salvedugen blev mit inderlige håb til tro, tro til Gud, og så skete miraklet.
Gud greb ind i min situation. Gud er under alle forhold og i alle situationer vores hjælper. Det har jeg ikke tænkt så meget over før. Men nu ved jeg det, og fremover vil jeg altid stole på Guds hjælp. Endnu engang tak for salvedugen og tak for din forbøn.
Hjertelige hilsener
”Jeg tror.”

Min oplevelse:
Kære Orla
Jeg er en kvinde på 72 og lidt af en kunstner, som maler og digter. Jeg er kristen og har været det altid. Jeg er normalt et glad menneske, og selv om jeg har haft både selvmord, ulykker, sygdomme og fattigdom tæt inde på livet, har jeg beholdt min barnetro.
Nu ved du lidt om mig, og jeg ved også lidt om dig, da min niece har læst din brevkasse.
Men nu kommer det: – For to år siden var det som om kroppen på en måde gav op. Jeg blev deprimeret og blev stærkt svagsynet. Jeg skriver dette til dig ved hjælp af en lup. Jeg er måske egoistisk, da jeg ved, at andre har det værre end mig. Men hvor ville jeg blive glad, om Gud ville høre på dig, når du fortæller ham om mig.
For år tilbage viste Jesus sig for mig. Han var så smuk og mild. Jeg glemmer det aldrig.
En anden gang, da jeg en efterårsdag gik tur ved stranden og var bedrøvet over ikke at kunne hjælpe folk i nød, lød der med et en kraftig stemme, så kraftig, at jeg faldt om. Kærlighed, blev der sagt, kærlighed. Dette er sandt. Vil du godt bede for mig om, at Guds vilje må ske.
Venlig hilsen G.