Gud er alvidende

Under dette afsnit skal vi bl.a. tumle lidt med forudbestemmelsen. Vi spørger nemlig som mennesker: ”Når Gud ved alt, hvorfor forhindrer han så ikke det onde?”
Erling Thyde
Præst og forstander på efterskole
(1956-2010)

Du og jeg ville blive vanvittige, hvis vi var alvidende. Forudsigelser som dem, vi får fra spåkoner, astrologer og tarokkort, giver ikke en fred og hvile som den, vi oplever ved at lægge vores liv i hænderne på Ham, der kender morgendagen.
Gud kan se hele ”tiden” som en streg med en begyndelse og en afslutning. Han ser Adam, Abraham, Jesus og dig og mig på én gang. GT’s ofringer kunne bringe tilgivelse, blodet på døren kunne bringe beskyttelse, og den sønderbrudte ånd kunne opleve Guds nærhed, fordi Gud samtidig så Jesus hænge på korset. Derfor kan Gud også tilgive dine synder. Han ser Jesus på korset samtidig med, at du bekender din synd. Det forklarer også, hvorfor Gud kan forudsige alt: Han ser alt. Han lader profeterne komme ind (eller op i) sin åndelige evige virkelighed og se tiden – helt frem til tidernes ende.

Forudbestemmelese

Bibelen vidner om, at ”før verden blev grundlagt, har Gud…udvalgt os…” (Ef. 1,4). Det er ikke et udtryk for forskelsbehandling, at Han har udvalgt nogle frem for andre. Det ville jo fjerne det personlige ansvar og menneskers indflydelse på deres tilværelse. Nogle kulturer har en sådan skæbnetro (fatalisme), altså, at vi hverken kan gøre fra eller til.
Det er ikke tilfældet. Vi skal stå til ansvar for vore liv og valg. Men fordi Gud kender vore valg og ved, hvem der vil tage imod Ham, kan han forudbestemme. Apostelen Peter skriver sådan om de troende, ”som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod”(1. Pet 1,2).

Vi har set, at Gud kan overskue hele tidslinien på én gang – uafhængig af fortid, nutid og fremtid. Gud kan også gå i dybden i hvert eneste sekund. Han kan følge med i alt, hvad er sker, nat og dag, kloden rundt. Har du nogen gange tænkt som jeg, når du beder: ”Har Gud tid til at lytte lige netop til mig? Hvad med de millioner af andre, der også beder lige nu?”. Fordi Gud ikke er begrænset af form, tid og sted, må du prøve at forestille dig, at Han har en evighed af tid til lige nu at lytte og hjælpe netop dig. Gud har ingen stress, men er nærværende.

Fra bogen ”At kende Gud – og være ægte”
af Erling Thyde.