Homoseksuelle vielser truer religionsfriheden

En koalition på 40 religiøse ledere i USA advarer i åbent brev om, at lovliggørelsen af homoseksuelle vielser vil betyde manglende religionsfrihed.De 40 religiøse ledere er bange for, at lovliggørelsen af homoseksuelle vielser vil medføre en ligestilling og true religionsfriheden.
Brevet repræsenterer en samlet indsats fra forskellige religiøse retninger mod homoseksuelle vielser.
De religiøse ledere er overvejende konservative kristne og ortodokse jøder og tæller blandt andet New Yorks ærkebiskop, Timothy M. Dolan, den ledende biskop for mormonkirken, H. Davis Burton samt lederen af den Nationale Sammenslutning af Evangelikale, Leith Anderson.
– Vores bekymring er ikke, at lovliggørelse af homoseksuelle vielser vil tvinge vores præster til at foretage homoseksuelle vielser, men snarere, at det vil lægge pres på individuelle og religiøse organisationer til at behandle dem på samme måde som almindelige ægtepar, skriver forfatterne brevet, der hedder ”Ægteskab og religionsfrihed: Fundamentale goder, der holder ved eller falder sammen”.
– Vi tvivler ikke på, at de mange folk og grupper, hvis morale og religiøse overbevisning forbyder homoseksuelle vielser, vil modarbejde vedtagelsen af loven og at det vil resultere i konflikter mellem kirke og stat, advarer de i brevet.
Forfatterne påpeger, at religiøse adoptionsbureauer allerede er tvunget til at anbringe børn hos homoseksuelle par, ligesom religiøse organisationer ligeledes skal yde forsikringsydelser til homoseksuelle par.
Ledernes modstand af en lov, der lovliggør homoseksuelle vielser, har stemplet dem som snæversynede og sat dem i en situation, hvor de kan anklages på samme måde som racister, påpeger de.
Med brevet forsøger forfatterne at inddrage religionsfriheden i kampen mod homoseksuelle vielser. Flere religiøse grupper tror, det vil møde opbakning blandt den amerikanske befolkning, selvom flere og flere amerikanere efterhånden støtter homoseksuelle vielser.

Forfatterne inkluderer embedsmænd og ledere fra baptistiske, lutherske og anglikanske kirker.