Tro, håb og kræft

Man skulle ellers synes, han havde det hele for sig. 23 år, nygift og påbegyndt sit tredje år på teologistudiet. Men noget er ikke, som det skal være.
De første symptomer viser sig inden for et halvt år efter brylluppet, og i april året efter kommer diagnosen, og dommen falder: han har kræft.
Denne bog er dels hans helt personlige beretning om den efterfølgende tids op- og nedture: vrede, hjælpeløshed, frygt – side om side med et vigtigt vidnesbyrd om Guds tilstedeværelse, trofasthed og troværdighed i krisen. Paul Wolfe kom ud på den anden side, men også om dén side af sagen er der noget at berette. Intet er u-kompliceret.
Et vigtigt afsnit i bogen (”Hjerteundersøgelser”) beskæftiger sig med profeten Habakkuk og den glæde, han bekender sig selv til i den værste time – en pointe, som forfatteren har taget til sig og peger på relevansen af. De ting, forfatteren og hans hustru lærte under hans sygdom, vender de bestandig tilbage til, og mod bogens slutning stiller han læseren en række spørgsmål til eftertanke:
”Hvor mørk eller lys er din vej lige nu? Eller det er egentlig vigtigere at spørge: Hvordan har dit hjerte det? Er det mørkt og overskyet på grund af mismod og ensomhed, eller er det lyst på grund af Guds kærlighed og håb om Himlen? Enhver kristen kender i et vist omfang til både mørke og lys, indtil han når det land, hvor ”der ikke mere skal være nat” (Åb. 22,5)”.
Men følg selv forfatterens rejse til det land. Mange andre har selvfølgelig overlevet en kræft-sygdom, men det, der gør Wolfes beretning unik, er dens indsættelse i en kristen ramme. Så herfra en anbefaling.

Paul D. Wolfe:
Da jeg fik kræft
– Sygdom, lidelse og Guds troværdighed
167 sider 200 kr.
Logos-Media