Blå Kors Silkeborg fået midler til vinterherberg

Temperaturen blev ved med at falde. Blå Kors har derfor modtaget midler af Social- og integrationsministeriet til at åbne et herberg i Silkeborg for hjemløse.

Christian Bjerre

Herberget hedder ”Den Blå Seng” og lukker igen i slutningen af marts, men forventes at blive taget i brug igen næste vinter, hvis det bliver lige så koldt.
– Blå Kors har fået en bevilling fra Social- og integrationsministeriet til etablering og ledelse af 6-8 herbergs-pladser i Silkeborg, hvilket vi er rigtig glade for, da det nu er blevet meget koldt, siger Blå Kors Danmarks generalsekretær Christian Bjerre.
Heberget skal drives af frivillige. De efterlyser derfor frivillige til at hjælpe de hjemløse.