Dåb på helikopterdækket

Hver søndag formiddag bliver der holdt gudstjeneste på det danske flådeskib Absalon, der er på piratjagt i Det Indiske Ocean. For nylig blev gudstjenesten flyttet ud på helikopterdækket i anledning af en dåb.

Orlogspræst Peter Thyssen døber den unge kadet.

En af de medsejlende elever (kadetter) fra Søværnets Officerskole havde ønsket at blive døbt, og eftersom der i den danske folkekirke ikke er begrænsinger for, hvornår man kan blive døbt, var der ikke noget, der hindrede ham i det.
De havde dog ingen døbefont. Problemet blev løst af en elektrogast, der dannede en døbefont af is. De nåede at fuldføre gudstjenesten, før den smeltede igen i den bagende sol.
Efter gudstjensten blev der serveret kaffe, hjemmebagt kransekage i helikopterhangaren, hvor de andre, der er ombord på skibet, kunne ønske den nydøbte tillykke med dåben.