Engelske kirker forbereder Olympiade-aktion

En paraply-organisation besøger 15 engelske byer for at forberede kirkerne på at deltage aktivt i forbindelse med De olympiske Lege 2012.
More than Gold (Mere end guld) er titlen på projektet. I løbet af 9 uger besøges kirker i 15 engelske byer forud for sommerens olympiske lege.
De forberedende kurser skal hjælpe kristne til at engagere sig og gå i spidsen for fremstød i lokalsamfundet. Det er vigtigt, at kristne finder veje til at tjene gennem gæstfrihed og lokalt engagement.
Arrangørerne har visioner om, at de kristnes lokale engagement vil vare ved også mange år efter sommerens olympiade, fortæller Christianity Today.
Bodil