Konsulent: Problemet med ”Guds Søn” er både sprogligt og teologisk

Iver Larsen er konsulent for Wycliffe Bibeloversættere, der af én organisation er blevet
anklaget for at omskrive begreberne Gud Fader og Gud Søn i oversættelser til muslimer.

– Rent sprogligt har ordene “far” og ”søn” en langt videre betydning på græsk, end de har på engelsk og mange andre sprog.

Iver Larsen skelner mellem det teologiske og det sproglige i debatten.

Det siger Iver Larsen, der var koordinator for bibeloversættelsen til Sabaot-sproget i Kenya.
– Normalt oversætter vi forskelligt efter sammenhængen. Men det er vanskeligt at gøre med grundlæggende teologiske udtryk. Folk er vant til “Son of God” (Guds Søn), også selv om det ofte er unøjagtigt, siger Iver Larsen.

Biologisk eller social søn?

– I nogle sprog forstås ordene ”far” og ”søn” udelukkende som biologiske begreber. Derfor valgte nogle oversættere i bl.a. et drama ikke at sige, at Jesus var “Guds biologiske søn”. Man forsøgte med ”Messias”, men det er man gået væk fra.

Ham der kom fra Gud

Nu forsøger man med nogle udtryk, der betegner en “social søn”, eller man taler om “Ham der kom fra Gud”.
Det sidste er en mere nøjagtig gengivelse af det græske udtryk, men engelsktalende folk, som ikke selv står i det sproglige dilemma, kan ikke forstå det. Des mindre folk ved om at emne, des mere fasttømrede er deres meninger.
– Man ønskede at kommunikere den oprindelige mening for at undgå misforståelser, blandt andet i muslimske områder. Men den kirkelige tradition uden for disse sprogområder var for fastlåst til, at det kunne accepteres.

Guds Barn i Kenya

– Her i Kenya er det ikke relevant. Der var en muslim på Mt. Elgon, da vi startede, men hans børn er, så vidt jeg ved, alle blevet kristne. En af dem hedder Ramadan, og han har illustreret en del bøger på sabaot.
– På sabaot stod valget mht. “Guds Søn” mellem “Guds Dreng” og “Guds Barn”. Det er ikke muligt bare at sige “Guds Søn”. De kristne brugte “Guds Barn”, længe før vi begyndte oversættelsen.
– På flere andre sprog bl.a. i Kenya, står valget mellem “Guds Barn” eller “Guds Mandlige Barn”. Man kan ikke bare sige “Guds Søn”. De sprog har alle valgt at sige “Guds Barn”, slutter Iver Larsen