Menighedsråd får lov at vælge fælles kirkeværger og udvalg

Fra 1. marts 2012 kan menighedsråd i sogne, hvor der er flere kirker, selv bestemme, om der skal vælges en kirkeværge for hver af kirkerne.
Samtidig kan menighedsråd, der bestyrer flere kirker, fremover selv bestemme, om der skal nedsættes et udvalg for hver af kirkerne. Hidtil har menighedsrådene skullet søge dispensation hos ministeriet, hvis de ønskede at have flere kirkeværger og flere stående udvalg for kirker.