Også for Højesteret

Nikolaj Nikolajsen, juridisk chef i KA – Kristelig Arbejdsgiverforening, har i januar 2012 opnået møderet for Højesteret.
Han er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2000 og blev i 2006 advokat med møderet for Landsretten.
I 2008 blev han udpeget som juridisk chef i KA efter at have arbejdet i en årrække ved Kristelig Fagbevægelse. Nikolaj Nikolajsen har beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret i 12 år.
Henri.