Torvet

Israels- og Ethiopermissionen er flyttet ind hos Menighedsfakultet i Århus. Nu kaldet stedet Torvet. Det indvies med isralske shofar-horn fredag fra 16-20. Her medvirker Kai Kjær-Hansen, Jørn Henrik Olsen, Sune Skarsholm, Bodil Skjøtt. Og festforedraget holdes af prof. Tormod Engelsviken. Alle er velkomne.