Ung kristen udgiver videoserie om vækkelse

Undervisningen er nu offentliggjort, og Sebastian har store planer for videoerne.En personlig brand for vækkelse har drevet 19-årige Sebastian Olesen til det seneste år at lave 11 videoer om vækkelse. Visionen er at de skal bidrage til vækkelse.

19-årige Sebastian har arbejdet på videoerne i flere år.

I en videoserie på YouTube vil Sebastian Olesen fra Skjern, undervise og opmuntre kristne til at bede om vækkelse og gøre op med synd. Videoerne som blev offentliggjort d. 1. februar, og har været måneder undervejs, har været drevet af et stort ønske om vækkelse i Danmark.
Det hele begyndte med, at Sebastian de seneste 3 ½ år har set et stort behov for vækkelse i Danmark. Sebastian undrer sig meget over, hvorfor der ikke er vækkelse i Danmark, når der er massive vækkelser rundt omkring i store dele af verden.
– Jeg håber på, at Gud vil bruge videoerne i sin vækkelse i vores land. Jeg tror på, at vi ved anvendelse af videoernes indhold kan få lov til, at opleve personlig vækkelse, ikke fordi det er mig, der har lavet dem, men fordi indholdet er fra Bibelen.

11 korte videoer

Det har været et stort og tidskrævende projekt at lave videoerne, da omfanget og indholdet voksede undervejs.
– I starten ville jeg egentlig bare have lavet en enkelt video, men jeg fandt hurtigt ud af, at der var mange vigtige pointer, jeg gerne ville have med, så det endte altså med 11 korte videoer i alt”, forklarer Sebastian, som til dagligt går i 3. g på Vestjysk Gymnasium Tarm.
De fleste af videoerne indeholder ransagende budskaber, der belyser nogle principper i Bibelen, som mange kristne i dag har negligeret. Dette gælder bl.a. selvfornægtelse, bøn, faste og syndsopgør, men de sætter også fokus på, hvordan bøn tidligere har været direkte årsag til vækkelse.
For at forklare behovet for disse ting, har Sebastian, først lavet nogle videoer, som handler om, hvorvidt vi overhovedet har brug for vækkelse, og om det er muligt i et sekulariseret land som Danmark.
– Ønsket er, at de må blive set i de kristne fællesskaber, og at man på den måde støtter hinanden i, at anvende de bibelske formaninger i praksis, som bliver taget frem.

Vi bliver fornærmede

På videoerne bidrager en række andre kristne med kommentarer om vækkelse.
I en af videoerne siger Lars Kristensen fra Friluftsmissionen:
– Vi har brug for vækkelse, fordi vi lever i et land, som kommer længere og længere væk fra Guds ord. Vi har brug for vækkelse, fordi der er flere og flere kristne forsamlinger, hvor vi faktisk også bliver fornærmet over Guds ord, og synes, at det er for voldsomt.
Sebastian forventer meget forskellig modtagelse af videoserien: Han håber, at kristne fra alle miljøer, vil få en nød for vækkelse og tage de bibelske principper i brug, som er forklaret i videoerne. Men han er også bange for, at der er kristne, som ikke vil tage sig tid til at se til at se videoerne.

Bedemøde gjorde stort indtryk

Gnisten som antændte branden for vækkelse startede for cirka 3 ½ år siden, hvor Sebastian, som kommer fast i IMU i Skjern, var på Gatten Camp i Nordjylland for første gang. Her startede noget revolutionerende i hans liv.
– På bedemøderne bad de kristne inderligt for vækkelse, og det havde jeg aldrig oplevet før. Bønnerne smittede mig, og hurtigt blev jeg selv en ivrig forbeder for vækkelse. Efter sommerferien begyndte jeg at bruge meget mere tid med Gud, end tidligere, og oplevede da, at jeg fik nød for mine medmenneskers frelse, forklarer Sebastian.
Herfra gik der cirka 1 ½ år, indtil en idé begyndte at presse sig på, og projektet blev grundlagt. Ideen handlede om, at lave noget video om vækkelse, som skulle lægges ud på YouTube. Derfor tog Sebastian på et videokursus, og begyndte desuden, at skrive nogle af hans tanker ned, samt indsamle materiale til videoerne.
Efter et års tid i denne fase begyndte han så småt at lave lidt video.
– Det viste sig dog hurtigt, at en enkelt lille video slet ikke var nok, og jeg droppede det lidt igen. Men langsomt rejste jeg mig og begyndte at lave de videoer, som nu er blevet offentliggjort, siger Sebastian.

En teknisk udfordring

At lave de mange videoer har været en lang sej kamp, hvor motivationen og frimodigheden har været meget svingende, da mange ting måtte laves om undervejs.
– Visionen har stået på i snart to år, og jeg begyndte for cirka et år siden med de første videoer. Disse har jeg for længe siden skrottet, og har måttet optage om mange gange siden. Dette har været af tekniske og formidlingsmæssige årsager.
Udover de 11 videoer er Sebastian også i gang med at lave en vejledningsfolder til, hvordan folk kan se og bruge videoerne. Sebastian begrunder:
– Jeg håber på, at disse kan komme til at ligge fremme i rigtig mange kirker, missionshuse osv. så flest mulige kan se videoerne.”
En anden udfordring under optagelserne var den teologiske balancegang. Videoerne er målrettet alle kristne miljøer og kirker i Danmark. Derfor var det på den måde en udfordring for Sebastian at formidle de forskellige pointer, så de kunne ses af alle kristne stadig uden at gå på kompromis med, hvad han selv står inde for.
Alle 11 videoer er optaget med amatørudstyr hjemme på værelset. ”Det har været en stor udfordring at få det hele til at passe sammen. Jeg er langt fra den fødte tekniker, så både optagning og redigering har jeg måttet lære før og under processen med disse videoer,” forklarer Sebastian.

Se dem og læs selv

For Sebastian har videoudgivelsen været et frimodighedskrævende skridt, men det er samtidig også et skridt taget i ydmyghed og ærefrygt.
– For tænk sig, hvis jeg kom til at præge mennesker i en skæv retning med Bibelen i hånden. Derfor ønsker jeg med videoerne først og fremmest at skabe fokus på de emner, jeg tager op, og ønsker at hver enkelt person så selv læser i Bibelen og handler i overensstemmelse med de ord, de læser der.
Derfor ønsker Sebastian også forbøn for videoerne og ham selv:
– At jeg ikke må blive hovmodig, men derimod fortsat leve i afhængighed af Jesus, samt vokse i ydmyghed, forklarer han.
Videoerne kan findes på YouTube ved at søge på ”Vækkelse Sebastian Olesen”.


Artiklen fortsætter efter annoncen: