Netanyahu-Obama mødet: “stadig tid til diplomati over for Iran”

Mødet mellem statsminister Binyamin Netanyahu og præsident Barack Obama forløb godt, mener politiske iagttagere, men det var klart fra starten, at begge mænd var meget spændte. Det kunne allerede mærkes ved deres “photo opportunity”.Nogle tilskriver spændingen den eksisterende mangel på sympati mellem gæsten fra Israel og hans amerikanske vært. Men på dette deres niende møde må anspændtheden tilskrives den store afstand mellem dem vedrørende strategi og taktik.

Netanyahu gjorde det klart over for Obama, at Israel endnu ikke havde truffet nogen beslutning om at angribe Iran for at prøve at standse dets atomprojekt. De to lande besluttede at udvide deres samordning.

Den øverstkommanderende over de israelske styrker, general Benny Gantz, vil om kort tid tage til Washington for at drøfte dette med amerikanske ledere..

Israels suveræne ret
Skønt Netanyahu sagde til Obama, at der ikke var truffet nogen afgørelse om at angribe de iranske atomanlæg, ville han ikkke udelukke, at dette måske ville ske i fremtiden. Den israelske regeringsleder pointerede, at Israel har en suveræn ret til at forsvare sig mod Iran.

Det var ligeledes klart, at Netanyahu – efter tilskyndelse af forsvarsminister Ehud Barak – havde besluttet at gøre alt i sin magt for at nå til en forståelse og aftale med Obama om konkrete, praktiske skridt – og en tidtabel. Succes eller fiasko er afhængig af detaljer. Derfor prøvede Netanyahu at opnå en detaljeret samordning med USA om de strategiske mål, og hvordan USA og Israel vil handle, hvis de skridt, der indtil nu er vedtaget om Iran, ikke skulle føre til det ventede resultat.

Netanyahu ved, at Obama har brug for ham i forbindelse med det forestående amerikanske præsidentvalg. Obama er enig med Israel i, at sanktionerne mod Iran er til stor skade for landet, men endnu ikke har nået deres mål.

På israelsk hold frygtes, at sanktionerne først vil have resultat, efter at Iran har produceret sin første atombombe

– Der er stadig tid til diplomati over for Iran, sagde Obama. Vinduet er ikke lukket.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Netanyahu har krævet, at verdensmagterne omgående fremsætter tre krav til Iran:

1) En øjeblikkelig suspension af uranberigelse på iransk område. 2) Overførsel til udlandet af 5600 kilogram “low grade” beriget uran. 3) En standsning af installering af centrifuger og nedlæggelse af de eksisterende på Fordo-anlægget, beliggende dybt under jordan nær Qom. Hidtil har amerikanerne sagt, at disse tre krav er “upraktiske”.

“Rød linje”
Det nok sværeste anliggende er det, medierne omtaler som USA’s “røde linje” – det punkt, hvor Amerika og Israel vil blive enige om, at Irans fremskridt i retning af at fremstille atomvåben vil kræve et israelsk eller amerikansk angreb – eller en kombination af dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mødet mellem de to mænd mundede ud i, at amerikanerner sagde: “Iranerne har allerede sagt til europæerne, at de er parat til at sætte sig til forhandlingsbordet for at opnå en løsning på problemet. Så vent lidt”.