Rejsehold styrker gudstjenester

Politiet har rejsehold til særlige opgaver. Nu har en provst på Nordfyn fået samme idé og dannet et rejsehold af frivillige medvirkende ved gudstjenester.
– Vi arbejder på at styrke kirkegangen. En af måderne er at inddrage folk i gudstjenesten, siger Keld B. Hansen til Fyens Stiftstidende.
Han er provst på Nordfyn og ser med bekymring på udsigten til kirkelukninger på øen. Derfor har han oprettet rejseholdet, der trækker folk til hans gudstjenester i de to kirker, han også er sognepræst for.
20 frivillige har meldt sig, og de er nu inddelt i seks hold, der medvirker i gudstjenesterne på skift. De mødes bl.a. med præsten for at vælge salmer og give ham inspiration til prædikenen.
Inden gudstjenesten deler de salmebøger ud og bagefter skænker de kaffe i våbenhuset. Under gudstjenesten læser de tekster op:
– Gudstjenesten bliver mere levende, når flere bidrager, siger Keld B. Hansen.
En kirketælling på Fyn den 5. februar viste, at 5700 gik i kirke, 46 kirker havde færre end 10 deltagere, og i to kirker mødte slet ingen op.
/sl