Paven gør indsats for menneskerettigheder på Cuba

Pave Benedikt XVI sammen med Cubas præsident
Raul Castro i Santiago.

Før Paven rejste til Cuba, kritiserede han det cubanske regime og sagde, at kommunismen havde fejlet, og at Cubas marxistiske system ikke længere var i kontakt med virkeligheden. Ifølge organisationerne Human Rights Watch og Christian Solidarity Worldwide bliver folk forhindret i at deltage i gudstjenester. De har registreret, at der især i dette forår er et markant brud på religionsfriheden i Cuba. Regimet konfiskerer kirkens ejendomme, chikanerer, giver bøder og udøver vold mod kristne. Mange kirker har problemer med at få den statslige registrering, som er påkrævet for at drive kirken lovligt.
Paven havde samtaler i Santiago i tre dage med både Raul Castro og andre politiske ledere. Han håber, at disse samtaler vil give resultater.
Susan