Missionsorgansation vil ’ud med kirken’

OM Danmark holdt missionskonference i Højnæskirken, Rødovre, lørdag den 21. april. Temaet var ’Menighedens mission i dagens Danmark’.
Hvordan kan man være missional menighed i et sekulært samfund? Hvordan planter man menigheder i Skandinavien? Hvordan fastholder man et missionsfokus i etablerede menigheder med en længere kirkehistorie bag sig?
Disse spørgsmål vil Operation Mission sætte på dagsordenen i et land, hvor medlemstallet af folkekirken igen daler og hvor frikirkerne er relativt få og marginaliserede.
/sl