Nyt menighedsnetværk ser dagens lys

Store Bededag den 4. maj lancerer Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) et netværk for menigheder og menighedslignende grupper kaldet M-netværket.
I M-netværket vil forskellige typer af kristne fællesskaber få mulighed for at udveksle inspiration og ressourcer til fælles gavn for livet i bibeltro kristne fællesskaber.
Allerede nu har to sognemenigheder, ti valgmenigheder og to frimenigheder givet tilsagn om, at de ønsker at være en del af dette netværk – foruden et samfund tilknyttet Indre Mission, og to menighedssamfund.
– Det er vort ønske, at dette netværk må give frimodighed til lokalt at være levende og missionerende fællesskaber, siger landssekretær Lasse Holmgaard Iversen.
/sl