Aktiv livshjælp

Formanden for Etisk Råd, Jacob Birkler, igangsætter nu en ny debat om aktiv dødshjælp og leverer en stribe argumenter imod drab på patienter. Det kan man læse i Udfordringen i denne uge.
Aktiv dødshjælp er på samme måde som abort et indgreb, der tager livet af mennesker, og det stemmer ikke overens med Bibelens lære.
Døden kommer til os alle. Hvert år dør skønsmæssigt 26.000 mennesker på sygehusene, 14.000 på plejehjem, 12.000 i eget hjem, 2.000 under andre forhold og 1000 på hospice.
Nogle mennesker har det svært i den sidste tid. Måske har de mange smerter, måske er de ganske enkelt bange for at dø – og her må de have hjælp. Mennesker skal naturligvis have den nødvendige smertebehandling, så de så vidt muligt holdes smertefri. Smertebehandling er aktiv livshjælp, hjælp til at klare livet, mens det endnu leves.
Men mennesker skal også have hjælp omkring angsten for at dø. Den kan gives af nærtstående familie og venner, men også af en præst.
Det er vigtigt, at vores samfund i langt højere grad øger den palliative indsats, den indsats som er nødvendig i forhold til uhelbredeligt syge. Vi skal sikre, at alle så vidt muligt får en værdig død.
Til en værdig død hører, at den uhelbredeligt syge får den bedst mulige hjælp til at leve, til han/hun dør. Aktiv livshjælp handler om, at den syge hjælpes til at få højst mulig livskvalitet, selv om vedkommende ved, at der kun er kort levetid tilbage. Det drejer sig om faglig og medmenneskelig støtte og hjælp til alle vigtige aspekter af tilværelsen.
Ud over at tage sig af de rent fysiske behov er det vigtigt, at den palliative pleje også er opmærksom på psykologiske forhold, herunder patientens sociale og økonomiske bekymringer, ligesom der skal indgå gode tilbud om åndelig omsorg, om patientens behov for samtale om åndelige og eksistentielle spørgsmål. Der skal skabes et rum for den svære samtale om døden.
Hospice er et godt tilbud for uhelbredeligt syge, men vi vil aldrig kunne bygge hospicer nok, og vi skal huske, at hospice er mere end en bygning, det er en holdning. Derfor er det vigtigt, at vi udbygger med flere palliative teams, der kan støtte op om mennesker, der skal dø i eget hjem, på et plejecenter eller på et sygehus. Der er brug for aktiv livshjælp – ikke dødshjælp.

Af Bjarne Nederby Jessen