Frikirkeleder stopper

Poul Kirk har været daglig leder af FrikirkeNet i otte år. Han stopper med årets udgang.
Oprindeligt ville han stoppe i foråret 2013, men han har ønsket at fremrykke afslutningen til den 31. december 2012.
– Beslutningen er truffet efter, at jeg siden opstarten af FrikirkeNet for otte år siden primært har lagt mine tjenestemæssige ressourcer i opbygningen af en fælles, frikirkelig platform til gavn for missionsarbejdet i Danmark.
– Jeg oplever, at tiden til en afslutning af denne tjeneste er kommet og ønsker med min beslutning at give plads til nye kræfter i FrikirkeNets videre udvikling, siger han til domino.
Poul Kirk har spillet en central rolle i opbygningen af FrikirkeNets organisation, bladet domino og FrikirkeNets pressetjeneste i den første pionerfase. Han fortsætter på frivillig basis, samtidig med at han fortsat er assisterende præst ved Bykirken i Odense.
Der er ikke planer om en ny daglig leder i FrikirkeNet.