Homovielse er en misforståelse

Kommentar af nyhedsredaktør Svend Løbner
Man behøver ikke være ens for at være ét. Man behøver ikke gå på kompromis for at elske. Og man behøver ikke vie homoseksuelle for at byde dem velkommen i kirken. Åbenhed og radikalitet kan nemlig sagtens gå hånd i hånd.
Vi praktiserer det i familien; elsker vores børn uden at føje dem i alt. Vi gør det i samfundet; praktiserer åbent demokrati med grundloven som fundament. Hvorfor kan kirken så ikke BÅDE bygge på bibel og bekendelsesskrifter OG være åben og favnende mod alle mennesker?
Hele sagen om homoseksuelle vielser bygger på den misforståelse, at kærlighed betyder ligestilling i form af ensretning og nivellering af alle normer. Det er det samme som at sige til forældre: For at elske jeres børn må I føje dem i alt. Ingen regler, ingen standard, intet forbillede og dermed ingen opdragelse.
Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. Det er faktisk modsat. Vi viser kærlighed ved at sætte grænser.