Præster indsætter vejleder i protest mod biskopper

– Præsters tillid til biskoppernes åndelige dømmekraft har lidt et afgørende knæk, skriver et netværk af præster efter indførelsen af ritual for homovielser.
48 præster har indtil videre valgt at søge supplerende teologisk-åndelig vejledning, efter biskoppernes udformning af ritual for vielse af homoseksuelle.

Biskopperne har svigtet deres præsteløfte, mener Lasse Holmgaard Iversen.

I lørdags den 16. juni blev præst og rektor Børge Haahr Andersen indsat som såkaldt Pastoral Vejleder for præsterne i Skt. Hans Kirke i Odense.

Nødvendigt nu

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) står bag dette initiativ, som ligger i forlængelse af det tilbud om åndelig vejledning til præster, som ELN har haft siden sin oprettelse i 2006.
– Det er nødvendigt i den aktuelle situation, hvor et flertal af biskopperne svigter det løfte de afgav ved deres indsættelse, om at værne kirken mod falsk lære. I praksis foregår vejledning ved, at erfarne præster stiller sig til rådighed som vejledere for deres kollegaer, skriver Lasse Holmgard Iversen, der er fungerende landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk.

48 præster bakker op

Indtil videre bakker i alt 48 præster op om ordningen, fordelt på 32 sogne- og valgmenighedspræster, 13 præster med tilknytning til de kirkelige organisationer og uddannelsesinstitutioner, samt præster emeritus og tre frimenighedspræster.
Børge Haahr Andersen er rektor på Dansk Bibel-Institut og hjælpepræst i Emdrup kirke i København, hvor han tidligere var sognepræst.
– De præster, som har tilsluttet sig denne ordning, frasiger sig ikke deres biskoppers tilsyn, men fastholder biskoppen som deres tjenstligt overordnede og ønsker, at biskoppen skal føre tilsyn med, om deres tjeneste er i overensstemmelse med Bibelen og kirkens bekendelse. Men da tilliden til biskoppernes åndelige dømmekraft har lidt et afgørende knæk, søger de samtidig teologisk-åndelig vejledning andetsteds fra, hvilket personificeres i den Pastorale Vejleder, udtaler Lasse Holmgaard Iversen.
/sl