Sæt en ring på hans hånd

Faderen gav sin fortabte søn gaver. Han fik frihed, tilgivelse og ligestilling.I lignelsen om den fortabte søn møder vi den betingelsesløse kærlighed, der sætter fri, tilgiver og giver kraft.
Gert Grube
Leder af ’Galleri
Bibelland’ i Brejning

Lignelsen om ”Den fortabte søn” hører til de mest kendte af Jesu lignelser, og det er ikke uden grund. Vi møder her den grænseløse kærlighed, som bliver givet videre til en anden, der just ikke har fortjent det.
Kærligheden bliver her beskrevet, så enhver må overgive sig, for ”kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder”, og det er lignelsens store fællesnævner.

Guds grænseløse nåde

Man behøver ikke at genfortælle lignelsen. Næsten ethvert barn såvel som voksen kender dens indhold om den altfavnende kærlighed til det fortabte. Det er jo også det, som er evangeliets kerneindhold.
Da Gud sendte Jesus, åbnede han sit hjerte på vid gab og gav os sin grænseløse nåde. Derfor vil hans kærlighed altid være allestedsnærværende over for det mest skyldige menneske.

Sønnen bliver løftet

Lignelsen har mange vinkler, som kunne beskrives og uddybes. Jeg vælger i denne prædiken at standse op ved det store løft, som sønnen oplever.
Han havde ikke regnet med noget som helst, måske dog at ende som en anden tjenestekarl på faderens gård.
Og så sker det mest uventede. Han oplever en overstrømmende kærlighed fra et faderhjerte, der blot flyder over af omsorg.

Frihed, tilgivelse – og ligestilling

Sønnen får tre konkrete gaver: Han får sko til fødderne. Det vil sige, han får sin frihed. Han skal ikke være træl, men en fri mand.
Dernæst får han en ren klædning. Det betyder tilgivelse for alt det, han har gjort forkert.
Og endelig får han en ring til fingeren, faderens signetring. Og det betyder, at han bliver ligestillet med faderen i huset. Han kan med signetringen udøve autoritet over for andre.

Helligånden er ringen med Guds kraft

Det er vigtigt for os som kristne at være klar over, at vi med vor tilbagevenden til Gud bliver mødt med en ubegribelig og ufortjent kærlighed.
Vi får vor frihed i Kristus og syndernes forladelse på grund af den retfærdighedsdragt, som han har tilvejebragt på Golgata.
Og så får vi Guds egen signetring, som er Helligåndens iboende kraft. Med den som vejleder og rådgiver kan vi få lov til at sætte et bolværk op mod ødelæggende kræfter.
Vi kan få lov til med Guds hjælp at fremholde Guds løfter, som aldrig vil blive nedgraderet, men forblive urokkelige.

Gud opfylder sine løfter

En mand drømte følgende sætning: ”Vær som et pendul, som svinger fra løfte til løfte.”
Se, det er Helligåndens opgave at minde os om alle Guds løfter, som den almægtige Gud i sin time vil opfylde, når han ser, det kan være os til gavn og ham til ære.
Lad mig til sidst nævne et par løfter, som betyder meget for mig: ”Han fører retten til sejr”, Es.42,3, og ”Min ret og min løn er hos min Gud”, Es.49,4.


Artiklen fortsætter efter annoncen: