Forstå din tid

Sidst i 90’erne udkom Rick Joyners lille bog ”Den sidste prøve”. Men den bliver stadig mere aktuel, fordi den beskriver et stort syn – af den tid, vi nu lever i.
Forfatteren får mulighed for at se verden – fra et åndeligt synspunkt. Han oplever et stort slag mellem minoriteten af kristne og Satans overmægtige hær. Det virker helt uoverkommeligt – sådan som mange af os kristne sikkert føler i verden i dag. Vi er ganske få, og vi lider det ene nederlag efter det andet i den synlige verden.
Men i synet får Joyner en forklaring på, hvorfor det sker. Den onde hær marcherer under bannere som stolthed, selvretfærdighed, pænhed, egoistiske ambitioner, uretfærdige domme og misundelse.
Deres våben er trusler, forræderi, beskyldninger, bagtalelse, sladder og kritik. Deres forreste afdelinger forbereder angrebene med forkastelse, bitterhed, utålmodighed, utilgivenhed og begær blandt de kristne.
Det viser sig, at store grupper i fjendens hær er kristne som er taget til fange af små frygts-dæmoner, mens depressions-gribbe hænger over dem. Selv om de fangne kristne har deres våben, forsvarer de sig ikke. De føler sig besejrede, selv om de nemt kunne gøre sig fri af de små bæster, som tilmed pisser på dem. Men i deres frygt angriber de frygtsomme kristne endda andre kristne. Dette er Satans sidste store bedrag.
Men i synet kravler Joyner op på Guds bjerg. Han bliver stadig angrebet, og andre glider ned af bjerget, men ved at bruge Ordets sværd som et anker, holder han sig fast. Og jo højere, han kommer op, des bedre kan han overskue og forsvare sig – ja endda ramme ondskabens hær med sandhedens pile. Da han når til plateauet Brødrenes Enhed kan ingen pile nå dem. Og senere når han helt op i Guds nærhed, hvor alt ånder fred. Nogle går overmodigt ned for at kæmpe, men stolthed har fjernet rustningen fra deres rygge, så de er åbne for angreb.
Du genkende måske noget i disse billeder?
Hvis vi selv ligger under for frygt m.m., er vi ikke blot uduelige i kampen. Vi kæmper imod vores egne – styret af de plageånder, som vi affinder os med.
Pointen er, at vi må højere op – på et åndeligt niveau – tættere på Guds faderhjerte, på Jesus og på sandheden i Guds ord – for at kunne forstå den kamp, vi oplever i den synlige verden. Og for at kunne sejre i livet.

Af redaktør Henri Nissen