SOMMERCAMPS
1700 var til apostolsk SommerCamp

Omkring 1200 personer var i år tilmeldt Apostolsk Netværks SommerCamp i Kolding den 14.-19. juli.

Fotos: Arne Damkjer, Henrik Bo Olesen m.fl.

Hertil kom ca. 150 unge på en sideløbende landslejr, samt 3-500 gratis besøgende om søndagen, oplyser Mads Jacobsen, Herning, som er stævne-koordinator.
– Det ligger stort set på samme niveau som sidste år, men her var der også sket en stigning i forhold til tidligere år, mener Mads Jacobsen.
Generelt er antallet dog faldet over en årrække i forhold til 80’erne og 90’erne, hvor man på et tidspunkt offentliggjorde et tal på 3.000 deltagere og besøgende.
Men siden er bl.a. Dansk Oase kommet til og har vokset sig større år for år. Formentlig har det opslugt en del deltagere fra apostolsk sammenhæng.

10.000 i alt

De to campinger holdes i samme uge – 29 – ligesom den tredje store kristne sommercamp hos pinsebevægelsen i Mariager. Begge steder var der flere tusinde deltagere. Så i alt deltog over 10.000 på de tre karismatiske bibelcampings.

Fortsætter ny stil

Apostolsk Netværk lagde stilen drastisk om sidste år. Her blev mødehallen mørkelagt, og møderne bliver afviklet i koncert-stil med lyseffekter, damp på scenen og høj, moderne musik.
Netværket forsøgte også at imødekomme ældre ved at køre et spor for ”60+”. Dette spor blev gentaget i år og var meget populært. Det blev ledet af tidligere højskoleforstander Bent Christiansen, og vægten lå her på undervisning og en mere afdæmpet musikstil.
– Vi vil gerne, at alle generationer føler sig velkomne og godt tilpas på lejren, siger Mads Jacobsen, som mener, det er svært at arrangere noget, som alle generationer bryder sig om. Og da gennemsnitsalderen på lejren er ca. 30 år, skulle der være noget for den aldersgruppe.
– Men vi er glade for de tilbagemeldinger, vi fik sidste år.
– Har man ændret noget på grund af kritikken?
– Ja, vi har fx sørget for, at der var bedre belysning i hallen ved at hænge nogle helium-balloncer op i loftet, og jeg mener også, at lyden er blevet dæmpet lidt, siger Mads Jacobsen.
Han nævner også, at småbørnsforældre efter evalueringerne sidste år har fået deres børn ind på højskolens 4. sal.

Smil trods regn

Ud over fællesmøderne i hallen var der bl.a. udendørs grillparty og ”lysegrøn koncert”.
– Selv om det regnede en del i løbet af ugen, var det ikke nødvendigt at aflyse nogen arrangementer. Til Lysegrøn Koncert havde vi flot solskin, så deltagerne kunne sidde på højskolebakken, fortæller Mads.
– Selv om det regnede, så skinnede solen også en hel del, og jeg har ikke oplevet nogen sure miner på grund af regnen.
Alle seminarer foregik også indendørs, så regnen var til at leve med for campisterne.

Plads til flere

For at være sikker på, at der var plads nok til campisterne, havde man i år også lejet sig ind hos KFUM-hallerne. Her holdt landslejren for de 14-17 årige til, sammen med Young Street, som er de 18-25-årige. Desuden var der en sportseftermiddag her mandag.
– Hvis der var kommet flere campister, var de blevet henvist hertil. Vi ville ikke risikere, at der ikke var plads nok. Sidste år var der jo fuldtegnet, næsten før vi begyndte.
Vi har nemlig fået strengere krav fra brandmyndighederne, så vi måtte sløjfe nogle af de pladser, vi plejer at have i højskoleparken, fortæller Mads Jacobsen.
Økonomisk forventer han, at stævnet ikke giver underskud. Der er budgetteret med et lille overskud, og mens Apostolsk Kirke tidligere gav et tilskud til sommercampen, er planen nu, at den skal hvile i sig selv.
Over 160 frivillige var med til at holde udgifterne nede på det store arrangement.

Udenlandske og danske talere

SommerCamps udenlandske hovedtalere var svenske Magnus Persson fra United-kirkerne i Malmø-området, og australske Dave Gilpin fra Hopecity Church i England.
De danske hovedtalere var Jørgen Mortensen fra Apostolsk Kirke i København, Johannes Hansen fra Aalborg, og Jacob Viftrup fra Kolding. Sidstnævnte er også leder af det apostolske netværk.
Efter alle møder var der mulighed for forbøn.
Musikalsk var der lovsangsaften med Bob Fitts og koncert med Peter Holmsgaard.
Allerede nu er det aftalt, at Russell Evans fra Planetshakers i Australien kommer til SommerCamp i 2013. Han er en dynamisk og udfordrende leder, som har plantet og opbygget en række kirker, som når mange mennesker både i og uden for Australien.
– Der er ofte talere fra Australien og New Zealand på Apostolsk SommerCamp?
– Ja, vi har en god kontakt, og vi føler, at deres mentalitet passer godt sammen med den danske mentalitet.


Artiklen fortsætter efter annoncen: