Frelsens Hær møblerer om

I Frelsens Hær vil man flere steder se nye ledere beklæde forskellige poster.
Major Hanne Wahl er udnævnt til assisterende programchef for Frelses Hærs korps, institutioner og familiearbejde. Major Pia Mogensen overtager ansvaret for Frelsens Hærs arbejde i Randers. Kadet Maria Larsen, der netop er færdiguddannet officer, leder nu for Frelsens Hær i Nyborg. Og sergenterne René og Ingrid Jamrath er ledere for Frelsens Hær i Odense. De har desuden ansvar for Frelsens Hærs seniorarbejde, skriver bladet ”Krigsråbet”.
/sl