Skal levedygtige fostre slås ihjel?

Af Stig Grenov
Lærer og medlem af
Kristendemokraternes
hovedbestyrelse.

Dette relevante spørgsmål blev stillet i Politiken Søndag, men svaret kom ikke fra politisk hold. For mens partierne falder over hinanden, når emnet er Danmarks økonomi, føler de sig ikke kaldet til at beskæftige sig med respekten for menneskelivet. Kun SF har udtalt, at aborter skal tillades efter éns, landsdækkende retningslinjer.

Dette kliniske svar, uden stillingtagen til de medmenneskelige konsekvenser, illustrerer med al tydelighed, hvor betændt emnet er. Man vil på én gang gerne fremstå medmenneskelig, men vil samtidig ikke røre ved den ”frihed”, der i praksis lader individet i stikken med ansvaret for, om de besværlige, de handikappede og de grimme skal sorteres fra.
Kristendemokraterne er bekymret over udsigten til et samfund, hvor kvinder betragtes som asociale, hvis de vælger at føde et barn med lav IQ, fordi det belaster skatteyderne.

I et globaliseret samfund, hvor indgrebet udføres i udlandet, uden danske myndigheders indblanding, er det vigtigere end nogen sinde at forholde sig til menneskelivets værdi. Danmark burde derfor – på linje med Tyskland – anerkende, at der tages et liv ved en provokeret abort. I Tyskland er abort imidlertid straffri, hvis kvinden har fået lægefaglig indsigt og oplysning om offentlig hjælp og støtte, hvis barnet beholdes. Det er én af grundene til, at vores naboland har væsentligt færre aborter pr. 1.000 kvinder. Ved at inddrage frivillige handikaporganisationer i arbejdet, skabes forståelse i stedet for frygt.

I 2011 fremsatte KD ovenstående lovforslag, men ikke overraskende blev det mødt med massiv modstand fra alle partier. I det lys valgte vi at trække forslaget, for i det mindste at sikre 15 millioner kr. til Mødrehjælpen. Det er et fornærmende lille beløb at købe sig aflad for, for at undgå at røre ved det egentlige problem.

Kristendemokraterne anerkender den usikkerhed, et forældrepar bliver kastet ud i med udsigten til et handikappet barn, men vi forstår ikke et enigt folketing, der afviser en samlet aborthandlingsplan. Holdningen om det ukrænkelige, mangfoldige menneske kan kun forsvares gennem oplysning. Det koster penge, men hvis ikke skattekronerne skal bruges på at beskytte livet, hvad lever vi så for?

Den teknologiske udvikling vil medføre, at en simpel test kan aflæse et kommende barns tvekønnethed, hårfarve eller nedgroede tånegle. Overvej tankeeksperimentet at forskerne finder genet, der disponerer for homoseksualitet. Er det så stadig individet, der skal bestemme, om barnet skal fødes? Eller har alle mennesker uendelig megen værdi, sådan som Kristendemokraterne siger?