KUNST
’Efterårets kolorit – en eksplosion af farver’

Birthe Anhøj citerer Grundtvigs ’Nu falmer skoven’ sammen med billedet.Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler;
nu storken flyver over strand/ ham følge viltre svaler.

Hvor marken bølged nys som guld/ med aks og vipper bolde/ der har vi nu kun sorten muld og stubbene de golde.

Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro i tøndemål af traver.

Ham takke alle vi med sang
for alt, hvad Han har givet:
for hvad Han vokse lod i vang/ for ordet og for livet.

Da over os det hele år
sin fred Han lyser gerne;
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

Og når til sidst på Herrens bud/ vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder.

Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så’ og pløje;
da kommer aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

For høsten her og høsten hist
vor Gud ske tak og ære,
som ved Vorherre Jesu Krist
vor Fader ville være.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hans Ånd, som alting kan og ved/ os i de korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Paradis ledsage!