KUNST
’Efterårets kolorit – en eksplosion af farver’

Birthe Anhøj citerer Grundtvigs ’Nu falmer skoven’ sammen med billedet.Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler;
nu storken flyver over strand/ ham følge viltre svaler.

Hvor marken bølged nys som guld/ med aks og vipper bolde/ der har vi nu kun sorten muld og stubbene de golde.

Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro i tøndemål af traver.

Ham takke alle vi med sang
for alt, hvad Han har givet:
for hvad Han vokse lod i vang/ for ordet og for livet.

Da over os det hele år
sin fred Han lyser gerne;
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

Og når til sidst på Herrens bud/ vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder.

Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så’ og pløje;
da kommer aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

For høsten her og høsten hist
vor Gud ske tak og ære,
som ved Vorherre Jesu Krist
vor Fader ville være.

Hans Ånd, som alting kan og ved/ os i de korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Paradis ledsage!