EFTERSKOLER
Forfremmet til efterskolelærer

– En efterskole er et særligt projekt. Man får lov til at drømme og se tingene ske, siger Skovbo Efterskoles professionelle dramalærer.- En teaterkoncert er et helt særligt projekt, som virkelig rykker noget i eleverne, siger Anja Ohlsen.
Den nyansatte medarbejder i teater og faget Dannelse og Demokrati på Skovbo Efterskole har på sit cv: Cand.mag. i dramaturgi og filmvidenskab og lektor i drama. Mange års erfaring med børne -og ungdomsteater, både som skuespiller, instruktør og dramaturg. Åbnings -og frivillighedskoordinator for forårets internationale dansefestival SWOP i det professionelle danseteater Åben Dans på Musicon i Roskilde.

Tante til Skovbo-stjerner

Anja Ohlsen, som bor i Roskilde, har nu påbegyndt andet år som teaterlærer på Skovbo.
– Hvad får en seminarielektor til at søge job på en efterskole?
– Faktisk var det skolen, som opsøgte mig. I forbindelse med udvikling af skolens kreative tilbud blev jeg kontaktet med henblik på at blive sparringspartner for teatersporslærerne. Før jeg fik set mig om, var jeg ansat 50% med ansvar for udvikling af teatersporet.
Skovbo Efterskole var dog ikke helt ukendt for Anja Ohlsen. Et par gange har hun, i sin egenskab af tante til unge stjerner, siddet som publikum til den årlige teaterkoncert.
– Der fik jeg fornemmelsen af at være vidne til et særligt projekt. Alle elever og alle medarbejdere er engagerede i årets teaterkoncert, og det gjorde indtryk på mig, både som tante til en ung på scenen og som fagperson.

Engagerede elever

Nu har jeg selv været med til lave teaterkoncert, og det var en fantastisk oplevelse. Alle, elever og medarbejdere, arbejder sammen om et fælles produkt af høj standard, teorirammen (i sidste projekt det postmoderne samfund) knyttes på det at arbejde kunstnerisk, og på den måde når vi et helt andet sted hen.
Vi bryder det gængse og arbejder intenst. For eleverne er det virkelig noget, der rykker dem. At høre deres optagethed af processen og være vidne til at skolen gennemgår en sand forvandling, hvor fx skolens hal ikke længere er hal, men katedral, er imponerende!

Et dannelsesprojekt

– Hvorfor giver det mening at få efterskoleelever til at arbejde med teater?
– Når man arbejder med teater som udtryksform, får man tilbudt et rum til at eksperimentere med sit eget udtryk og har samtidig mulighed for at fortolke på andres. Der er rum for refleksion. Og så er det fantastisk at skabe oplevelser for et publikum.
Teater har også nogle værktøjer, som er befordrende for det dannelsesprojekt, som jo egentlig er efterskolens hovedsigte. Forumteater er en arbejdsform, som er meget brugbar til at debattere og afprøve holdninger og synspunkter i en større gruppe. Jeg bruger forumteater eller forumdebat som et redskab både i undervisning i 10. klasse i faget Dannelse og Demokrati og også i arbejdet med vores kontaktgrupper.
Anjas ansættelse som teaterlærer var som udgangspunkt afgrænset til et år. Men nu er hun også blevet en del af teamet i Dannelse & Demokrati. Derudover har Anja også tilsynstimer og er med til at udvikle på kontaktgrupper, hvor hun bruger løs af erfaringerne som tidligere seminarielektor og studievejleder. Anjas smittende latter viser hendes begejstring – og med sine mange ideer er hun et kreativt lokomotiv.

Mulighed for fordybelse

– Hvorfor giver det mening for dig at være en del af livet på en efterskole?
– En efterskole er jo et sted, som bobler af liv og udvikling. At være en del af de unges liv i et år, at rejse sammen med dem og være vidne til deres proces, er særligt. I forhold til mit fag giver det mig mulighed for en fordybelse, som jeg ikke havde mulighed for i samme grad på seminariet.
At være del af teamet på Skovbo Efterskole betyder også at være del af et team, hvor alle er optaget af at drive den bedste skole. Skovbo er et sted, hvor man får lov til at drømme og får tingene til at ske, slutter Anja Ohlsen.