Gud er større end vort hjerte

Føler du dig fordømt? Lader du dig styre af det, du lige har lyst til? Eller vil du lade Gud sætte dig fri, så du glæder dig over ham?Hvad end vort hjerte måtte fordømme os for – uanset hvad – er Gud større.
Af Jørgen Mortensen
pastor i Apostolsk Kirke på Filippavej i København.
Uddrag af hans tale på
Apostolsk Netværks
Sommercamp i Kolding,
juli 2012.

1. Joh. 3:20 siger, at Gud er større end vort hjerte og kender alt. Hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud.

Tror småt om Gud

Uden frimodigheden over for Gud kommer vi ikke til at opleve, at han er større. Så vil Gud være større for nogle andre, men ikke for dig. Men du vil opleve, at Gud bliver mindre.
I lignelsen om de betroede talenter er der en, som graver sine talenter ned. Han begrunder sin handlemåde med, at han kendte Gud som en streng herre.
Hvis vort hjerte fordømmer os, vil vi være hæmmede og begrænsede i vores tro og vores liv med Gud.

Djævelen anklager os

Budskabet er enkelt. Nogle har hørt det før. Men for mange vil det være vigtigt at få det repeteret og på plads.
Det er en hovedhjørnesten i det evangelium, Gud har betroet os at forkynde. Det budskab vil frigøre Guds storhed i den enkeltes liv.
Det er et universelt fænomen at føle skyld eller skam. Adam og Eva gemte sig for Gud, efter at synden kom ind i verden. De siger: Jeg hørte dig og blev bange.
Deres gudsforhold blev hæmmet.
Før havde de et ubegrænset forhold til Gud. Men efter synden blev de bange og gemte sig. Djævelen anklager dag og nat. Han fordrejer, forfører, anklager og fordømmer.
Når dit hjerte fordømmer dig, betyder det, at du er en skydeskive, og djævelen har travlt med dig. Men vi tænker tit:
– Jeg er et dårligt menneske. Og når vort hjerte fordømmer os, har vi ikke frimodighed.

Frimodighed i hverdagen

Men vi er ikke så frimodige. Der skal bare så meget til, før vi tør lægge hånd på hinanden.
Når vores hjerte fordømmer os, mister vi friheden og kreativiteten.
Vi bliver snævrere, får tunnelsyn og bliver grå og kedelige. Mister tillid og frimodighed, bliver bange og gemmer os.
Det handler ikke om fortidens synder, men om mennesker, der har en tro. Men de er bebyrdede, fordi de engang gjorde noget rigtig, rigtig grimt.
Der er tale om en nedgørende smædesang, et moppeprogram.
Dette er langt under, hvad Gud har skabt os til.

Samvittigheden hjælper – men den kan tage fejl

Hjertet er en metafor for den menneskelige ånd i os eller vores samvittighed. ’Menneskets ånd er Herrens lampe’ og ’ånden kommer os til hjælp i vores magtesløshed’, siger Bibelen.
Hjertet eller samvittigheden kan samarbejde med Gud i en forståelse af vores behov. Hvis samvittigheden fordømmer os, larmer det så meget, at vi ikke kan høre, hvad Gud siger.
Men ’både sind og samvittighed er besmittet’, siger Paulus. Menneskets bevidsthed sammen med samvittigheden er det, at vi kan reflektere over os selv. Tænke: det var ikke godt, det der.
Den fortabte søn sidder i sølet og er rigtig ’øv’ over, at hans liv er gået skævt. Så tænker han på dem hjemme hos Gud: – Det her er et skodliv. Det er langt under min værdighed. Han går ind i en gammeldags omvendelsesproces. Der er selv-reflektion, bevidsthed og forståelse.
Samvittigheden hjælper os med at forstå disse ting. Det er en medviden. Samvittigheden er ikke nødvendigvis Guds stemme. Den er et socialt produkt, så den kan være opdraget til forskellige ting.

Kristne skal rette ryggen

Mange kristne oplever, at deres tanker indbyrdes forsvarer eller fordømmer hinanden. Man bliver mobbet af sindet og tanken og fordømmelsen fra djævelen.
Gud vil, at den der tror på Jesus skal rette ryggen og leve fri for fordømmelse. Hvad end vort hjerte fordømmer os for, er Gud større end vort hjerte og kender alt.
Derfor, siger Hebræerbrevet, skal vi ikke lade os styre af det, men med frimodighed træde frem for Guds trone for at finde nåde og hjælp i rette tid.
Det er et satanisk bedrag at sige: Jeg har forbrudt mig mod Gud, jeg lever ikke op til hans kald til mig. Nu sidder jeg her og prøver at tage mig sammen!

Kom først tilbage til Gud

Nej, du skal starte med at komme tilbage til Gud. Alt det forkerte vil han genoprette, når du kommer til ham. Du skal ikke løbe væk fra Gud, men hen til ham med alt dit møg og dine fejltagelser.
– Jeg har bøffet i det. Jeg har løjet, snydt og tænkt nogle rigtig grimme tanker. – Gud vil løse dig. Det kommer ikke ved selvtugt eller tag-dig-sammen- religion. Jesus kom for at sætte dig og mig fri.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Glæd dig til at møde Gud

Johannes skriver i 4. kapitel: Gud er kærlighed. Derved er kærligheden blevet fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag.
Hvordan vil du komme frem for Gud? Vil du træde frem på dommens dag og sige ’Jeg er ked af det’?
Eller vil du sige: ’Hvor er det godt at være her, tak fordi du sendte Jesus.’
Da Jesu bedste ven Lazarus var ved at dø, kom Jesus hele fire dage for sent. Og da han kommer, skælder de ham ud:
– Du kalder dig Lazarus’ ven! Du skulle have været her!
Men Jesus stod ved graven, så op mod himlen og sagde:
– Far, jeg ved, at du altid hører mig.
Dét er den grundlæggende tillid, som Gud vil, hans børn skal ha’. Så vi under alle forhold vender os til ham i tillid.

Fordømmelsen lammer

Den fuldkomne kærlighed fordriver frygten. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er en kærlighedsrelation – du er elsket. Ikke fordi – men bare elsket. Derfor har Gud frelst os. Han slettede vort gældsbevis. Han fjernede det ved at nagle det til korset.
Du har ikke fantasi til at finde på en synd, der er slem nok. Gud har hørt meget værre historier end din. Men fordømmelsen virker så lammende, at vi ikke kommer videre i vores kristenliv. Vi bliver halvdårlige kristne, der bare har fattet lidt af det.
Der er nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Hvis vi griber det i tro, vil det kunne præge alle vore relationer. Det ville betyde store omvæltninger i vort liv.

Hjertet leder på afveje

Et andet aspekt er det at følge sit hjerte, så vi lytter til det. Hvis du giver næring til dit hjertes fordømmelse, har det en ganske klar effekt.
Mange siger: Du skal følge dit hjerte. Skal jeg gifte mig med hende eller hende? Skal jeg flytte til Nakskov eller Rødby? Er det godt at følge sit hjerte?
Det at følge sit hjerte har med individualisme at gøre. Jeg skaber selv den verden, jeg gerne vil have. Selvet og samvittigheden bliver øverste dommer. Vi kan bedømme og belønne os selv, eller straffe og pine os selv.
Men hvem er det, der regerer? Hvis ikke min samvittighed fordømmer mig, har jeg ikke noget problem. Er det rigtigt?
Paulus fortsætter: Jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke retfærdiggjort. Jeg føler altså ikke selv, at der er noget galt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et seriøst problem

Er I klar over, hvor mange unge i samtlige frikirker i dette land, som bare flytter sammen og har et seksuelt forhold uden at være gift med hinanden? Det er et kolossalt problem i alle kirkerne.
Hvis lederen siger, det er forkert, svarer de unge, at det føles ok. Fedt mand, hvor det kører. Har du det godt med det, er det ok. Har vi et problem? Ja, et seriøst problem.
Jeg føler slet ikke noget for at betale tiende, og det gør min bank heller ikke. Give til missionen? Det siger mit hjerte heller ikke noget om. Handlede kvinder, det føler jeg rigtig meget for. Det bløder mit hjerte for, og det med børnene føler jeg rigtig meget for.
Hvem er det, der sidder på tronen? Det gør mit hjerte, mine følelser og min samvittighed. Hvis de siger det i fjernsynet, er det ok, uanset hvem man går i seng med, og hvad man mener om det ene eller det andet.

Anti-autoritære kristne

Guds ord siger det meget klart. Fordi jeg ikke føler mig fordømt, er jeg ikke frikendt. Det er Herren, der bedømmer mig. Er det dig, dit ego, der er på tronen?
Der er en terroristisk antiautoritær holdning blandt kristne. De er blevet fandenivoldske i deres selvoptagede individualisme. Hvad jeg føler, at det er ok at snyde, gør jeg bare det. Bare det føles rigtigt.
Valget står mellem selvet og Gud. Vil jeg lade mit hjerte fordømme mig, eller vil jeg lade Gud dømme mig? Han vil løfte mig op til et liv med en helt anderledes kvalitet.
Men det bliver med ham på tronen. Gud er ikke som en tjener, der skal betjene dig. Det er en komplet og fuldstændig vrangforestilling af kristendommen. Uanset hvad vort hjerte siger, er Gud større.

Hjertet bedrager

Mange mennesker har psykiske-sociale lidelser, fordi de ikke anerkender, at nogen er større end dem selv. Hvis du tror på Jesus, gælder det, han siger. Det er det eneste, der tæller. Og det gælder både det positive og det negative.
Jer. 17:9 siger: Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Synes du selv, det er klogt at følge dit hjerte? Vi skal bøje os under Guds herredømme. Lade ham sidde på tronen i vort liv.

Ud af fordømmelsen

Det budskab er til os alle. Kristus har kaldt os til frihed. Tag skridtet i tro. Tag skridtet ud af fordømmelsen, og kom ind under hans herredømme og hans vilje.
Måske er der en helt klar årsag til, at du føler dig fordømt. Måske er det diffust. Men sig til Gud: Jeg vil gerne ind i det liv, du har til mig.


Artiklen fortsætter efter annoncen: