Når troen er tabu

Nu kan plejepersonalet lære at tackle deres berøringsangst over for åndelig omsorg på en temadag med Dansk Kristelig Sygeplejeforening.
– Har vi stadig berøringsangst over for menneskers religiøse behov? spørger Dansk Kristelig Sygeplejeforening i en pressemeddelse op til en temadag om åndelig omsorg.

Norske Tove Giske er uddannet sygeplejerske og dr. polit. Hun er hovedtaler på temadagen om åndelig omsorg den 28/9.

Det er forbudt at missionere for patienterne. Dette er i årtier blevet indskærpet plejepersonale. Men har vi forvekslet det at missionere med det at imødekomme patientens religiøse behov?
Har angsten for at pådutte patienterne vores egen tro fået os til at gå i den modsatte grøft, så patienters og borgeres religiøse behov negligeres? Har vi fået berøringsangst med hensyn til at tilbyde at læse et andagtsstykke, bede en bøn eller at foreslå besøg af præsten?

Naturlig del af omsorgen

Mange steder indgår dette heldigvis som en naturlig del af omsorgen. Andre steder synes emnet at være mere tabubelagt.
På forsiden af Kristeligt Dagblad den 28. juli 2012 kunne man læse, at plejepersonale mangler viden om ældres tro.
Der har ellers været megen fokus på borgerens eksistentielle behov de senere år. Men har vi stadig berøringsangst, når det gælder det religiøse område? Hvad skyldes en sådan berøringsangst? Og hvordan overvinder vi den?
Hvad er forskellen på at missionere og at imødekomme patienters religiøse behov?

Troen og sygeplejen mødes

Sådanne spørgsmål bliver der taget hul på på en temadag, som Dansk Kristelig Sygeplejeforening holder den 28. september i Aarhus.
Sygeplejerske og dr. polit. Tove Giske, som har mange års erfaring og har lavet studier i emnet, kommer fra Norge og taler om: ”Hvordan overvinder vi berøringsangst over for patientens religiøse behov?”
Desuden byder programmet på en workshop med emnet: ”Når sygepleje og tro mødes…”
Temadagen er et led i foreningens årsmøde, som fortsætter dagen efter med oplæg om ”Troen som ressource i sygeplejen” og generalforsamling.
Vi ønsker at nå interesserede i plejesektoren med oplysningerne om arrangementet, hedder det i pressemeddelelsen fra Dansk Kristelig Sygeplejeforening.
Man kan læse mere på www.dks-forum.dk