Opvækkelsen af Lazarus

Når Gud vælger at skuffe os for at fjerne vore begrænsninger.En klog mand sagde engang, at der er to betingelser for et mirakel: For det første: Gud. For det andet: En umulig situation.
Af Peter Holmsgaard
Frikirkepræst og
leder for Åndens Klinik

Jesus fik at vide at Lazarus var syg. Han proklamerede, at Lazarus’ sygdom ikke var til døden, men skulle herliggøre Gud, og gjorde så:….. INGENTING!
Han ventede bevidst to dage i stedet for øjeblikkeligt at skynde sig hen til Lazarus og helbrede ham med det samme, som Martha og Maria havde forventet, han ville, og vidste, han kunne.
Da Jesus endelig indfandt sig, var Lazarus død, og for både Maria og Martha var alt håb ude. De bebrejdede begge Jesus, at han ikke havde været der på det tidspunkt, hvor de havde haft allermest brug for ham, for nu var det jo for sent! Lazarus var død, og her kunne ikke engang Jesus hjælpe.
Før Gud gør sine største mirakler er der tit skuffelse, mørke, håbløshed og opgivenhed.
Men bare fordi vi føler, at vores omstændigheder ser umulige ud, at Gud ikke har levet op til vores forventninger og vi føler, at alt håb er ude, betyder det ikke, at vores omstændigheder virkelig ER umulige, eller at alt håb virkelig ER ude. Det mørkeste tidspunkt på dagen er sekundet, før solens stråler bryder igennem. Din mørkeste time er timen, lige før Guds kraft bryder igennem.
Lad ikke dine følelser eller omstændigheder bedrage dig til at tro, at alt håb er ude for dig, eller at din situation er umulig for Gud.
Hos ham er der ALTID udfrielse! (Sl 130 v 7). For Gud er ALTING muligt! (Mt 19 v 26)

”Når han kunne helbrede en blind, kunne han så ikke også have forhindret denne mands død?”
Fjern vor begrænsninger

Nogle gange er vi som Martha og Maria så uhjælpeligt fastlåste i vores meget begrænsede forståelse af, hvem Gud er, hvad han kan, og hvordan han skal gøre det, at det kræver en skuffelse fra Gud for at fjerne vore begrænsninger og rive os ud af vores forkvaklede billede af Gud. Derefter kan han forløse os ind i den dimension af tro, kraft, åbenbaring og Gudsnærvær, som han hele tiden har ønsket, vi skulle leve i.
Jesus valgte bevidst at skuffe Martha og Marias forventning om, at han ville komme med det samme og gribe ind og beskytte dem mod ulykke. Han tillod katastrofen at indtræffe, så han kunne smadre deres begrænsede billede af, hvem han var. Ubevidst havde de begrænset ham til de ting, de tidligere havde set ham gøre. De begrænsede ham til deres fortid.

Jahve betyder ”jeg ER”!

Forskere i vækkelse siger, at det tit er de mennesker og bevægelser, der oplevede og blev brugt til det sidste, Gud gjorde, der har allersværest ved at tage imod det nye, Gud gør, fordi de begrænser ham til deres fortid.
Gud vil ikke acceptere at blive begrænset eller hindret af vores fortid!
Hans navn Jahve betyder ikke ”jeg var engang” – det betyder ”jeg ER”!
Han er mægtigere end det allerstørste mirakel, vi nogensinde har set ham gøre, stærkere end det sværeste, vi nogensinde har været igennem, og han vil gøre langt større ting i fremtiden, end hvad vi har set ham gøre indtil nu. Om vi vil vove at tro ham for det.
Selvom Jesus skuffede Martha og Maria løb de hen til ham og ikke væk fra ham. Han talte 4 gange til dem, uden de forstod ham, men de blev ved med at lytte. De oplevede, efter at Jesus talte til dem femte gang, deres største mirakel nogensinde, da de adlød ham.

Måske føler du, at din situation er umulig

Ræk ud i tro efter ham, for hvem ingenting er umuligt, og forvent et mirakel. ”Vælt din vej på Herren, stol på ham – så griber han ind!” (Sl 37 v 5)
Måske kæmper du som Martha og Maria med skuffelse over Gud?
Løb hen til Jesus og ikke væk fra ham. Forvent, at han vil tale til dig. Lyt til ham og bliv ved med at lytte, og adlyd ham, når du forstår, hvad han siger.
Så vil du opleve dit største mirakel nogensinde.